De Drie-Stuivers-Roman” was een project van Louis Thijssen en Willem W. Waterman in opdracht van het Reichskommissariat. De bedoeling van het blaadje was om op een bedekte manier propaganda te voeren, reden genoeg voor Trouw (8 April 1943) en Het Parool (30 October 1943) om tegen De Drie-Stuivers-Roman te waarschuwen. Aanvankelijk werden er enkele a-politieke nummers uitgegeven; pas in eerste jaargang nr. 4 (Dr. Kramer ontmaskerd) werd duidelijk aan welke kant de hoofdpersoon, detective Philip Raack, stond.

*   *   *

Overigens viel het met de propaganda-waarde van het blaadje nogal mee: in het genoemde nummer, Dr. Kramer ontmaskerd, rollen Philip en zijn kornuiten een verzetsgroep op; in eerste jaargang nr. 8 (De man in de motorboot) worden de gruweldaden van de Spaanse communisten beschreven, terwijl eerste jaargang nr. 13 (De amateur-moordenaars) op een bijzonder vileine manier uithaalt naar joodse onderduikers. Pas in het dubbelnummer 14 en 15 van de tweede jaargang (Philip bijna vermoord en De rekening wordt vereffend) komt de politiek weer om de hoek kijken, als een groep joden een aanslag op Philip Raack pleegt, „omdat hij ervoor heeft gezorgd dat enkele joden in de gevangenis terecht zijn gekomen,” aldus een communiqué van deze groep. De overige deeltjes zijn vrij onschuldig van karakter; dat er in enkele deeltjes door Philip fel wordt opgetreden tegen zwarthandelaars, zal vriend èn vijand als muziek in de oren hebben geklonken... De deeltjes, die in de Verenigde Staten spelen (en die vaak een vertaling of bewerking van een origineel Amerikaans verhaal zijn), laten regelmatig ongezouten kritiek op het Amerikaanse gangsterdom en het Amerikaanse politieke systeem horen.

*   *   *

De officiële titel van het tijdschrift was De Drie-Stuivers-Roman, met in de eerste jaargang als ondertitel De avonturen van Philip Raack, in de tweede jaargang (nrs. 1 t/m 23) Het nieuwe avontuur van Philip Raack en (tweede jaargang, nr. 24) Het laatste avontuur van Philip Raack.

*   *   *

Op de omslag van de afleveringen 1 t/m 6, 9 t/m 13 en 15 van de eerste jaargang (en onder het kopje „Ter introductie van Philip Raack” in de nrs. 2, 3, 5, 10, 11, 12 en 14 van die jaargang) staat een Philip Raack-logo afgebeeld: op (en in) de nrs. 1 en 2 zonder sigaret, op (en in) de nrs. 3 t/m 6 met sigaret en vanaf nr. 9 wederom zonder sigaret.
Was er in 1943 dan ook al een anti-rook-lobby?

*   *   *

De nummers 1 t/m 9 van de eerste jaargang bevatten 32 bladzijden op een formaat, iets groter dan A5 en de nummers 10 t/m 16 bevatten 32 bladzijden op A5-formaat. Vanaf eerste jaargang nr. 17 bevat het tijdschrift vanwege papierschaarste nog maar 16 bladzijden op A5 formaat, in kolommen gedrukt; tweede jaargang nrs. 23 en 24 hebben 24 bladzijden op A5-formaat.
Vanaf eerste jaargang nr. 16 bevat het tijdschrift een puzzel, vanaf eerste jaargang nr. 25 zijn er bovendien korte verhalen, „wetenswaardigheden” en/of „overpeinzingen” in opgenomen.

*   *   *

De nummers 1 t/m 20 van de eerste jaargang verschenen om de andere week, van eerste jaargang nr. 21 t/m tweede jaargang nr. 22 wordt De Drie-Stuivers-Roman een weekblad, terwijl de nrs. 23 en 24 van de tweede jaargang weer om de veertien dagen verschijnen.

*   *   *

De oplage van het tijdschrift bedroeg in 1944 ca. 70.000.

*   *   *

Na het tragische overljden van detective Philip Raack in De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 24, werd het blad voortgezet onder de naam Flits; van Flits zijn vijf nummers - gevuld met korte verhalen, e.d. - verschenen, tot het blad na 2 september 1944 geruisloos ophield te bestaan, hoewel het blijkbaar in de bedoeling lag om het blad voort te zetten, gezien het vervolg van het feuilleton „Koffie uit Brazilië”, dat ons beloofd werd. De daaropvolgende dinsdag, die dankzij W.H.M. van den Hout eeuwigheidswaarde heeft gekregen onder de naam Dolle Dinsdag zal daaraan mede debet zijn geweest.
Dat Flits gezien moest worden als de opvolger van De Drie-Stuivers-Roman moge blijken uit het feit, dat men de nummering gewoon liet doorlopen: het eerste nummer van Flits is Tweede jaargang, nr. 25.
De interim-hoofdredacteur van Flits was A.R. Jonker.
Over het succes van deze opvolger zijn geen gegevens bekend; wel wordt duidelijk, dat W.H.M. niet aan Flits hefet meegewerkt.

*   *   *

Naar eigen zeggen heeft W.H.M. van den Hout kopij geleverd voor twintig deeltjes van De Drie-Stuivers-Roman. Een onderzoek naar de schrijfstijl levert het volgende beeld op:

Van de 55 verschenen afleveringen zijn er 22 vrijwel zeker van Willem (inclusief de 5 hierboven genoemde deeltjes);

12 afleveringen zijn zeker níet van Willem, dus van Louis Thijssen;

17 afleveringen zijn door anderen - de door Willem in zijn Analyse en weerlegging van beschuldiging inzake W.H.M. van den Hout genoemde onderduikers? - geschreven, maar hier treden enkele typische Willem-kenmerken qua schrijfstijl op: wellicht heeft Willem de eindredactie op zich genomen;

in 4 afleveringen zijn duidelijk twee schrijvershanden te onderscheiden: Willem en Thijssen.

Opvallend hierbij is, dat het aantal door Louis Thijssen geschreven afleveringen drastisch toeneemt vanaf het moment, dat De Drie-Stuivers-Roman als weekblad gaat verschijnen.

*   *   *
Voor nadere bijzonderheden betreffende de schrijfstijl verwijs ik u graag naar de afzonderlijke afleveringen :


De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 1 :
                     Misdaad in het Parkhotel
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 2 :
                         De mislukte aanslag
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 3 :
                         Sonja ontvoerd
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 4 :
                         Dr. Kramer ontmaskerd
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 5 :
                         Yvette uit de nachtclub
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 6 :
                         De verdachte notaris
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 7 :
                         De diamant van Valencius Rechtenaar
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 8 :
                         De man in de motorboot
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 9 :
                         Een liefde in Spanje
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 10 :
                         Een oplichter opgelicht
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 11 :
                         De gouden speer
                                                  (Louis Thijssen).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 12 :
                         Kamer 13
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 13 :
                         De amateur-moordenaars
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 14 :
                         Duizend francs voor Funisia
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 15 :
                         Sonja vindt het spoor...
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 16 :
                         Kidnappers
                                                  (W.H.M. van den Hout/Louis Thijssen?).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 17 :
                         Johnstone wint toch
                                                  (Louis Thijssen?/W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 18 :
                         De weduwe Garcia
                                                  (Louis Thijssen).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 19 :
                         De onderwereld van San Francisco
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 20 :
                         Huwelijk met spoed
                                                  (Louis Thijssen).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 21 :
                         Er ontbreekt een misdadiger!
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 22 :
                         Moord om 4 uur 13
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 23 :
                         De slang van den Maharadja
                                                  (Louis Thijssen).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 24 :
                         Philip maakt een blunder
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 25 :
                         Chantage
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 26 :
                         Doller dan Dolle Dries
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 27 :
                         Philip Raack handelt zwart
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 28 :
                         Filmsterren voor morfine
                                                  (Louis Thijssen?/W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 29 :
                         De geheimzinnige hand
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 30 :
                         De dubbelganger
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Eerste jaargang, nr. 31 :
                         Vergiftigde pijlen
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 1 :
                         Een baron raakt zoek
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 2 :
                         Moord in trein 21.45
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 3 :
                         Zeven doode zwarte katten
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 4 :
                         Iederen dag een glaasje...
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 5 :
                         De berouwvolle drinkebroers
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 6 :
                         Moord in een telefooncel
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 7 :
                         De gemaskerden ontmaskerd
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 8 :
                         Sonja op het pad der liefde
                                                  (Louis Thijssen).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 9 :
                         Philip plukt een gangsterbloem
                                                  (Louis Thijssen).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 10 :
                         Verstoorde bruidsdagen
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 11 :
                         Een echo steelt damestasschen
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 12 :
                         Avontuur in Mexico
                                                  (Louis Thijssen).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 13 :
                         Philip en de zwarte kunst
                                                  (W.H.M. van den Hout (?)).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 14 :
                         Philip bijna vermoord
                                                  (Louis Thijssen?/W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 15 :
                         De rekening wordt vereffend
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 16 :
                         Anneke kocht een ring
                                                  (Louis Thijssen).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 17 :
                         Doodewaart is het leven moe
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 18 :
                         De verdwenen pantoffelheld
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 19 :
                         Schimmen op het matglas
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 20 :
                         Aanklacht wegens woordbreuk
                                                  (W.H.M. van den Hout).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 21 :
                         De anonieme brieven
                                                  (Louis Thijssen).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 22 :
                         Het schilderij van den baron
                                                  (Louis Thijssen).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 23 :
                         De geheimzinnige schedel
                                                  (Louis Thijssen).

De Drie-Stuivers-Roman, Tweede jaargang, nr. 24 :
                         Speurtocht in het Turksche bad
                                                  (Louis Thijssen).

Flits, Tweede jaargang, nr. 25 :
                         Madison Avenue, Vaarwel...!
                                                  (A.R. Jonker (?)).

Flits, Tweede jaargang, nr. 26 :
                         Herrie in de staalfabriek
                                                  (A.R. Jonker (?)).

Flits, Tweede jaargang, nr. 27 :
                         Kapt. IJzerman wint het pleit
                                                  (A.R. Jonker (?)).

Flits, Tweede jaargang, nr. 28 :
                         Zondag in Amerika
                                                  (A.R. Jonker (?)).

Flits, Tweede jaargang, nr. 29 :
                         S.O.S. wij zinken!
                                                  (A.R. Jonker (?) (& W.H.M. van den Hout)).


*   *   *


Opmerkingen? Tips? Aanvullingen?


Naar de Apriana : startpagina.