VERKLAREND OORLOGSWOORDENBOEK
G.L. van Lennep

Amsterdam : Uitgeverij Bert Bakker : 1988blz. 45 : Cinema en Theater [f]1   Nationaalsocialistisch programmablad.

blz. 52 : Dolle Dinsdag   De dag waarop in het westen van Nederland de intocht van de geallieerde troepen werd verwacht en de vlucht van NSB-ers en andere Duitsgezinden begon (5.9.1944). Merkwaardig genoeg is term bedacht door de hoofdredacteur van de Gil, Willem W. Waterman (pseudoniem).

blz. 76 : Gil, De [f]   ‘Periodiek Rel-orgaan voor geduldig Nederland’. Een zgn. illegaal blad, gemaakt door NSB’ers die niet waren weggevlucht na Dolle Dinsdag. Hoofdredacteur was Willem W. Waterman.
De Gil was zó zogenaamd anti-Duits dat een echte anti-Duitse Gil-versie door studenten verspreid kon worden via de normale Gil-kanalen voordat de Duitsers er achter kwamen dat het hier om een écht illegale versie ging. (Zie ook Gil-Club).

blz. 76-77 : Gil-Club [f]   Willem W. Waterman, hoofdredacteur van de Gil, bedacht deze zogenaamde Amerikaanse zender met behulp van de Duitsers in 1944. Motto: Schuilkelder voor Heethoofden en Kouwe Drukte.

blz. 135 : Mary of Arnhem [f]   Een in de Engelse taal gevoerde propagandazender van de Rundfunkbetreuungstelle, die veel verwarring zaaide. Willem W. Waterman, de hoofdredacteur van de schriftelijke pendant de Gil, maakte met behulp van krijgsgevangenen een cabaretprogramma voor Mary of Arnhem: The Pirate Club.

blz. 150 : Nationaal Front [f]   Een beweging onder leiding van Arnold Meijer, parallel aan de NSB, maar meer ‘nationaal’ gericht. Het heette aanvankelijk ‘Zwart Front’, en werd eind 1941 opgeheven, tegelijk met De Nederlandsche Unie en de NSNAP. Het moest allemaal NSB worden.

blz. 187 : Rundfunkbetreuungsstelle   Meteen na de inval bezetten de Duitsers de studio in Hilversum. Dit gebeurde door de PK (Propaganda Kompanie) een in oorsprong tot de NSDAP behorende afdeling. Vanaf dat moment ressorteerde de radio onder de Rundfunkbetreuungstelle.

[1]De letter [f] staat voor ‘fout’, om aan te geven dat het woord uit fascistisch taalgebruik stamt.N.B.: © G.L. van Lennep / Uitgeverij Bert Bakker !