Geestelijke vader Bob Evers serie overleden 1


DEN HAAG - De geestelijke vader van de Bob Evers serie en redacteur van het blad De Gil, W.H.M. van den Hout, is op 69-jarige leeftijd overleden. Van den Hout werd onder het pseudoniem Willy van der Heide bekend als schrijver van 32 delen Bob Evers. Minder populair maakte hij zich in de oorlogsjaren, toen hij als Willem W. Waterman propaganda maakte voor de Nazi’s. Van den Hout maakte zich berucht door zijn medewerking aan De Gil, waarvan veertien nummers verschenen en dat werd uitgegeven door het Rijkspropagandaministerie van Goebbels. Na de bevrijding zat Van den Hout drie jaar gevangen en was hij ontzet uit het recht een journalistieke functie te bekleden. In 1962 werd gemeld, dat Van den Hout in West-Duitsland om het leven was gekomen, maar dat bericht werd gerectificeerd. De weduwe van Van den Hout bevestigde onlangs zijn dood op 24 februari van dit jaar.[1]In Het Binnenhof, 29 maart 1985. Auteur onbekend.