'ER HEERST ORDE EN RUST ...'
Koos Groen

Nijmegen , Uitgeverij B. Gottmer / Brugge , Uitgeverij Orion : 1979Blz. 14 :[...]
In de nationaal-socialistische pers werd de draak gestoken met het uitblijven van de bevrijding. Het door de Duitse propaganda gefinancierde kwasi kritische weekblad De Gil, waaraan onder meer W.G. van de Hout (pseudoniem Willy van der Heide, Willem G. Waterman) meewerkte, vond het begrip Dolle dinsdag uit.
[...]


Blz. 147 :[...]
Medio juli ‘45 verscheen de brochure ‘Pruisische Praktijken in Nederland', geschreven door de ex-geïnterneerde Arnold Meijer. Meijer was leider geweest van Zwart Front, een op het Italiaanse fascisme geënte beweging, die vooral onder katholieken aanhang had. Zwart Front was anti-semitisch, fel anti-NSB en nog feller anti-kommunistisch. Arnold Meijer had in 1941 een oproep gedaan om samen met de Duitsers de Bolsjewisten te gaan bestrijden aan bet oostfront. Om die reden was hij na de bevrijding van het zuiden in kamp Vught geïnterneerd. Met hulp van buiten wist hij te ontsnappen. Hij meldde zich weer en kreeg uiteindelijk vier jaar, maar werd al in 1947 vrij gelaten. Zwart Front (later Nationaal Front geheten) kwam overigens niet voor op de lijst van ‘foute' organisaties. Dit betekende dat, in tegenstelling tot het NSB-lidmaatschap, dat van Nationaal Front niet strafbaar was. Meijer deed in zijn brochure een boekje open over de toestanden in de Brabantse interneringskampen. Hoewel de regening en het Militair Gezag het geschrift toegestuurd kregen, werd in alle talen gezwegen. Ook in de pers werd er nauwelijks aandacht aan besteed: daar was de tijd nog niet rijp voor.
[...]


Blz. 165 :[...]
Ook Arnold Meyers Zwart Front wenste de wettige regeringsvorm van vóór mei 1940 tijdens de bezetting te veranderen. Hetzelfde geldt - konsekwent doorredenerend - voor de Nederlandse Unie. Toch werd Arnold Meyer slechts tot vijf jaar 1 veroordeeld.
[...]
[1]In werkelijkheid vier jaar, waarvan Meijer er slechts twee heeft uitgezeten. Vgl. ook blz. 147, hierboven.N.B.: © Koos Groen / Uitgeverij B. Gottmer / Uitgeverij Orion !