RAAD VAN BEROEP VOOR DE PERSZUIVERING
's-GravenhageSurinamestraat 3Telefoon 117994

AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST

Dossier No. 65
No. 372
O P R O E P

DE RAAD VAN BEROEP VOOR DE PERSZUIVERING,


Gezien art. 12 van de Wet noodvoorziening Perswezen (Stbl. H 211) roept bij deze op

            WILHELMUS HENRICUS MARIA VAN DEN HOUT, geboren 3-6-1915

wonende te s-Gravenhage, Frederik Hendriklaan 23

om op Maandag en Dinsdag, de 9de en 10de Januari 1950 1, des morgens te 10 uur te verschijnen ter openbare zitting van die Raad, gehouden wordende te s-Gravenhage aan de Prinsessegracht 21, ten einde naar aanleiding van het hoger beroep, ingesteld tegen de beslissing van de commissie voor de Perszuivering d.d. 27-4-1948 door
      Betrokkene
aldaar te worden gehoord ter zake van het ten laste gelegde bij de oproep voor de Commissie voor de Perszuivering, waarnaar ten deze wordt verwezen.

De Raad van Beroep voor de Perszuivering brengt tevens ter kennis van de betrokkene:
1.dat het desbetreffende dossier ter inzage ligt voor hem of zijn raadsman op 21, 22 en 23 December 1949 ten kantore van de Raad;
2.dat hij bevoegd is zich ter zitting door een raadsman te doen bijstaan;
3.dat hij bevoegd is getuigen ter zitting mede te nemen;
4.dat door de Raad de navolgende getuigen zullen worden opgeroepen:

J.A. Boogerman
M.A. Cageling
R.L.A. Nieuwenhuisen
J.A.A. Learbuch
Jhr. Mr. C.H.M.J.J. van Nispen tot Sevenaer
G.J.N.M. Ruygers
W.H. Jager
Mej. F.W. de Marez Oyens
A.J. Meyer
H. Petillon
Mej. Ch.O.L. Beyer
C.J. Tonneman
H.R.M. van Hoof
J.J. Visser
Mej. C.B. Steinke
E.O. Vogel
L.M.H. Thyssen.De Raad van Beroep voor de Perszuivering,(Mr. J. Biemond)

Adjunct-Secretaris.


      s-Gravenhage 8 December 1949.[1]Om een of andere reden werd de zitting blijkbaar verplaatst naar 29 en 30 december 1949.