14-05-1948 : Kiekeboe

„MEIN KAMPF” werd „MIJN KAMP” 1
(uit die hele bekende dichtbundel)


Ik hield van de Führer, vocht bij de S.S.
Maar die ging door de Yankees finaal op de fles
Ik dook, doch ik kuierde tegen de lamp.
Nu ben ik de klos, want „Mein Kampf” werd „mijn kamp”

Eens werd ik getest op Germaans zuiver bloed
’t Stond onder mijn oksel: ’t was prima, ’t was goed
Maar die bloedgroepinscriptie voltooide de ramp
Dat ding kon niet liegen: „Mein Kampf” werd „mijn kamp”

Zeg, Führer, waar blijf je nou met je gebral?
Met je Sieg en je Heil, met je „fahren” vooral?
Jij ging hasjewijne, ik zit met de kramp
’k Vergeef ’t je nooit, want jouw „Kampf” werd mijn kamp.


WILLEM W. WATERVROUW
(die hele verkeerde)Hoek van een kamp voor politieke delinquenten in ons hele vrije Nederland
[1]Artikel uit „Kiekeboe” (z.p., 14-05-1948).