P R O C E S - V E R B A A L.


      Heden heb ik, Anthonie Johannes van der Leeuw, Hoofd der Recherche bij de Commissie voor de Perszuivering, een onderzoek ingesteld in het dossier contra Wilhelmus, Henricus, Maria van den Hout, geboren 3 Juni 1915 te ‘s Hertogenbosch, welk dossier zich bevindt ter griffie van het Bijzonder Gerechtshof te ‘s Gravenhage. In de bijlagen van dit dossier werden door mij aangetroffen verschillende stukken, van welke ik een afschrift heb doen vervaardigen, welke afschriften door mij als bijlage bij dit proces-verbaal zijn gevoegd en met inkt gemerkt als hieronder omschreven:
I.Brief van het Departement van Organisatie en Propaganda van Nationaal Front aan W. van den Hout. d.d. 31.7.1941.
II.Brief van Heinrich Blömers Verlags-, Versand- und Exportbuchhandlung aan W.H.M. van den Hout. d.d. 3.7.1944.
III.Afrekening betreffende medewerking aan Radio Arnhem.
IV.Brochure: Zeg weet je ‘t al?
V.a t/m f. Een aantal texten van de Radio Gil Club.
Vi.a t/m d. Een aantal pamfletten geschreven voor de Einheit Gerlach.

      Dit proces-verbaal werd door mij getekend en gesloten te ‘s Gravenhage. 8 April 1948.

Het Hoofd der Recherche,

[handtekening]

( A.J. van der Leeuw)