GIL     15  3  45 1


Hello luisteraars in Noord en Zuid, Oost en West ... this is Leonie-eet-je-ook-zoo-graag-Zweedsch-brood-Miller- met de 2 good old Radio Yell Club. In de afgeloopen wek 3 zijn er weer massas schokkende dingen aan de fronten gebeurd, maar laat ik daar maar over zwijgen, want de radio programmas bestaan TOCH al voor driekwart uit nieuwsberichten.
In onze GIL club was het nogal rustig, behalve dan de ruzies als iemand dacht dat een ander een stuk van zijn Zweedsch brood had opgegeten. Jonge jonge, wat zijn die Zwden 4 een best volk.
En dan was er natuurlijk de zorg over onze swingredacteur, Swing Eddie, die hier 5 zat toen in het Bezuidenhout zin6 hele collectie swingplaten naar de mallexoeen 7 werd gebombardeerd.En swing 8 Eddie leefde 9 gewoon voor zijn jazzplaten .... Hij denkt er nu zelfs over om boos te worden op de Engelschen en DAT wil wat zeggen voor Swing Eddie 10. Maar al zijn smart heeft hem niet kunnen beletten om extra goede platen voor dit programma op te snorren.
En hier komt het eerste koppel:
Het nummer dat op get 11 oogenblik in Amerika het meest populair is:
12The Trolley Song, gezongen dor Tommy Dorsey's Pied Pipers

Gevolgd door de man met de zilveren trompet. Harry James, in:
13By a Sleepy Lagoon

Swing Eddie heeft ons 14 juist een sombere opsomming gegeven van de Ellingtons, Bix Biedernecke's 15, Count Basies, Mildred Bailey's, oude Bessie Smith's en nog oudere Ethel Watersen die gensueveld 16 zijn bij het bombardement van het Bezuidenhout. Onze politieke redacteur bleef onbewogen. W e er 17 een kultuurmonoment in de prak" wwas zijn eenig commentaar...
En dit brengt ons op on ze 18 bevrijdingsspiegel 19. De komende Bevrijding lijkt een soort van tooverspreuk ... een 20 de Dag der bevrijding 21 een verre mijlpaal waarachter een soort van sprookjeslang 22 ligt verschoolen. Zie het niet TE rooskleurig, engelen! ... zie 23 het niet TE rozig, want zooveel te ijselijker zal de dceptie 24 zijn. Wisten onze swingvrienden en jazzfans, dat het in Zuid Nederland in de avonduren verboden is om naar de radio te luisteren? .... Dit zuigen wij niet uit onze speciale GIL-duim ... het is een bericht van Radio Oranje. En dat voegt er doodleuk aan toe "zoogenaamd omdat het teveel zou kosten aan electriciteit" ...
Neen .. dan zijn de clandstiene luisteraars met kristalontvangers toch noch beter af! Dag en nacht muziek zonder electriciteit!
En nu 25 twee platen. Luister goed, want na de bevrijding MAG u niet ee eens meer luisteren des avonds.
En hier is een plaat van de DRum-fantast gene 26-Krupa ... getiteld:
3 en 4DRUM BOOGIE , gevolgd door de band van de inmiddels overleden Major Glen Miller in zijn fantastische bewerking van Americal 27 PATROL

En interesseert u zich voor enkele bescheiden persstemmetjes uit de bevrijde gebieden? Hier is allereerst en het dagblad "Oost Brabant" dat schrijft:
            "De schoolgaand 28 jeugd heeft nog steeds weinig of geen school. Onze kinderen loopen op straat, bedlen 29 of versjacheren cigaretten, steken benzine in brand, plunderen kolenwagens, of stelen hout" ....
Het doet je denken aan een vooroorlogsch verslag over Sovjet-Rusland. En hier is een tweede, uit Dagblad "De Gelderlander":
      "Als een troep vernielende ratten trekken de Nijmeegsche jongens rond, stoken vuurtjes, sloopen huizen en breken hout uit, gooien met steenen en rooven alles wat binnen hun bereik komt".
Zooal niet Russisch ... het klinkt op zijn minste Balkansch.
Maar de twee platen die nu volgen, klinken alles behalve Balkansch. WELKE van onze swingvrienden kent en bemint Bix Beiderbecke? ... Bix, over wien een boek is geschreven, getiteld: "Young Man With A Horn" ... Bix, die streef 30 aan te veel cocaine 31... Bix, die de meest fantastische lyrische trompettist was, die ooit heeft geleefd.
En hier is een flagrante imitatie van Bix ... compleet met toon en rollertjes: .. Bobby Hackett in: "Ain't Misbehavin'".

5 en 6En daarna volgt "At the Woodchoppers Ball" ... toepasselik 32 gespeeld door Woody Herman.

En hier nog twee een twee officieele berichten 33 van de BBC:

            "Onze bioscopen" zei een Nederlandsche spreekster voor de BBC", zyn bijna de geheelen dag met Tommies gevuld. Het is een uitzondering als Nederlanders een plaats kunnen krijgen".
Toen onze Swingredacteur dat hoorde, lachte hij valsch.
      "Net goed", zei hij. "Die laffe labbekakken, die anti-Duifsch waren, maar de heelen 34 dag in die Duitsche bioscopen hingen en naar sentimenteele Duitsche kweefilms keken, GUN ik het, dat ze nu de kans niet krijgen 35 een goede Amerikaansche film te zien...."
En ik ben overtuigd, dat hij het in zijn hart erg vojd 36, dat diezelfde Labbekakken zijn goede platen in de Radio Swing Club te hooren kregen .... Platen zooals die nu volgt: een specialiteit:
37      "My Sarie Marais" gezongen door ... Ann Sheltern!
En? .... Hoe was dat plaatje? Een verrassing he?
En nu loopen we weer snel naar het einde van onze uitzending. Ik, swingvfriends ... draai er een eind aan ... in de hoop dat jullie binnekort 38 geen eind aan mij draaien. Good Luck fellers ... Nog een paar maanden de tanden op elkaar! De laatste loodjes wegen het

zwaarst! Hoed u voor razzias, dysenterie en wonen in het Bezuidenhout. Cheerio everybody ... en hier komt onze laatste

zwaarst! Hoed u voor razzias, dysenterie en wonen in het Bezuidenhout. Cheerio everybody ... en hier komt onze laatste 39 plaat: Eeager Beaver, gespeeld door Stan Catton and zyn bende.
Here Goes!
[1]In het NIOD-archief draagt deze tekst het nummer "42"; uitzending : 15 maart 1945.
[2]De passages "this is Leonie" en "Miller- met de" zijn met pen doorgestreept en vervangen door "dit is weer de secretaresse van Swing Eddie,-" "Silver- with the", zodat de hele zin wordt: "dit is weer de secretaresse van Swing Eddie-eet-je-ook-zoo-graag-Zweedsch-brood-Silver, with the good old Radio Yell Club".
[3]Het woord "wek" is met pen verbeterd in "week".
[4]Het woord "Zwden" is met pen verbeterd in "Zweden".
[5]Het woord "hier" is met pen onderstreept, zoals zo veel onderstrepingen in deze tekst met pen zijn aangebracht; met "hier" wordt Hilversum bedoeld.
[6]Het woord "zin" is met pen verbeterd in "zijn".
[7]Het woord "mallexoeen" is met pen verbeterd in "mallemoer".
[8]Het woord "swing" is met pen verbeterd in "Swing".
[9]Het woord "leefde" is met pen veranderd in "lfde".
[10]Na deze zin is met pen toegevoegd: "Ik kan het weten als zijn secretaresse".
[11]Het woord "get" is met pen verbeterd in "het".
[12]In de marge is met pen het cijfer "1)" toegevoegd.
[13]In de marge is met pen het cijfer "2)" toegevoegd.
[14]Het woord "ons" is met pen veranderd in "mij".
[15]De naam "Biedernecke" is met pen verbeterd in "Beiderbecke".
[16]Het woord "gensueveld" is met pen verbeterd in "gesneuveld".
[17]Het woord "W e er" is met pen verbeterd in ""Wr".
[18]De losse onderdelen van het woord "on ze" zijn met pen met elkaar verbonden.
[19]Het woord "bevrijdingsspiegel" is met pen veranderd in "Bevrijdingsspiegel".
[20]Het woord "een" is met pen verbeterd in "en".
[21]Het woord "bevrijding" is met pen veranderd in "Bevrijding".
[22]Het woord "sprookjeslang" is met pen verbeterd in "sprookjesland".
[23]Het woord "zie" is met pen verbeterd in "Zie".
[24]Het woord "dceptie" is met pen verbeterd in "deceptie".
[25]Tussen "nu" en "twee" is met pen het woord "eens" toegevoegd.
[26]De naam "gene" is met pen verbeterd in "Gene".
[27]Het woord "Americal" is met pen verbeterd in "American".
[28]Het woord "schoolgaand" is met pen verbeterd in "schoolgaande".
[29]Het woord "bedlen" is met pen verbeterd in "bedelen".
[30]Het woord "streef" is met pen verbeterd in "stierf".
[31]Volgens Graham Langley, Music Master Jazz & Blues Catalogue, is Bix Beiderbecke overigens in 1931 overleden aan teveel alhocol, niet aan te veel cocane.
[32]Het woord "toepasselik" is met pen verbeterd in "toepasselijk".
[33]Aanvankelijk stond hier "twee officieele berichten"; met de typemachine is "twee" doorgehaald, boven de regel veranderd in het woord "een", dat vervolgens ook weer met typemachineschrift is doorgehaald en vervangen door "twee"; dat laatste woord is vervolgens met pen doorgehaald en weer met pen veranderd in "een", terwijl dezelfde pen ook van "officieele berichten" "officieel bericht" heeft gemaakt.
[34]Het woord "heelen" is met pen verbeterd in "heele".
[35]Tussen de woorden "krijgen" en "een" is met pen het woord "om" ingevoegd.
[36]Het woord "vojd" is met pen verbeterd in "vond".
[37]Met pen is vr de kantlijn een omcirkelde "7" geschreven.
[38]Het woord "binnekort" is met pen verbeterd in "binnenkort".
[39]De passage "zwaarst! Hoed u voor razzias, dysenterie en wonen in het Bezuidenhout. Cheerio everybody... en hier komt onze laatste" is tweemaal getypt: eenmaal onderaan blz. 3 en eenmaal bovenaan blz. 4 van het typoscript.