GIL 15.1945 1

LeonieHello! Hello, luisteraars, hier is weer Leonie-bijna-was-ik-er-niet-meer-Miller, met d with the same old Radio Yell Club. Na een bar yselijke tocht met een nootedop B!M! , - let wel luisteraars, zonder buiskap!! door de branding van het Yselmeer, bij welke tocht ik meerdere malen de dood in de groen-grijperige oogen keek, ben ik toch weer behouden in de Gil club terug gekomen ....... met een mud aardappelen van drie guldenn!
Wie blaft daar van de honger?
Maar moe dat ik ben! Ontzettend! Mijn zoo welgevormde beenen lijken wel veranderd in klompen lood, en mijn lippen zijn nog stijf van de kou!      Ouwe trouwe luisteraars, dit is de kans van Uw leven .. . de eenige kans om in onze uitzending een plaat meer te hooren, en mij minder te hooren kwekken!
En hier is het eerste koppel.
Twee platen van Harry James 2:    Cherry 3 en ten tweede the Trumpet Rhapsody 4.


PLATEN No 35 en No 82 5.
LeonieZiet U wel dat wij gelijk hebben gehad? Daar begint het gekreun in het Bevrijde Gebied al.    Kent U het blad de De Vrije Stem? Nee he, maar wij lekker wel! Onze Politieke Redacteur kwam de GIL-redactie binnen stappen met een nummer van dit blad, dat hoofdzakelijk in Oost Brabant verschijnt, zoo losjes in zijn zak.    Er staan hééél interessante dingen in.
Maar voor ik U die ga vertellen gaan we eerst een paar platen draaien , om de spanning te verhogen.
Eerst hoort U de alom beminde, de veel gevraagde ,  :
Ella Logan in COming through the rye 6.
En ten tweede Whispering van Benny Goodman 7.
PLATEN: No 26 en No 20 8.
LeonieEn nu De Vrije Stem.      Een lid van de Club der Oud-Illegalen een club die luistert naar de naam Nederland, zit in voorgenoemd blad hevig te kankeren over het onmogelijk feit dat alle mogelijke kleine mannetjes, waarvan booze tongen beweerden dat ze met de NSB gesympathiseerd hadden, achter prikkeldraad worden gestopt terwijl fabrikanten, tusschen haakjes, de man in kwestie schrijft over fabrikáánten , - die schatten aan de Duitschers verdiend hebben, ja, die zelfs met de zoo gehate Duitschers feestmaaltijden organiseerden, nog steeds op vrije voeten rondloopen. Het is nog veel erger, vloekt de ex-onderduiker, door hun gesmijt met geld slagen de heeren er zelfs in, allerlei mooie baantjes te veroveren in de commissies die in ons Zuiden als paddenstoelen uit de grond schieten.
Er blijft mij slechts één ding over, zoo besluit de ex-onderduiker zijn klacht, Ik word weer illegaal.

Tot zoover dit artikel. Onze swingredacteur vraagt zich eenigszins bezorgd af, of deze ex-illegale man weer op het onderdak van de boeren is aangewezen. Dat kent hij namelijk uit ervaring. Maar nu weer gauw weg van het politieke geklets. Laat die lui in het Zuiden dat zelf maar opknappen.
Wij draaien nou eerst weer een paar platen. Twee nummers van Glen Miller, die we op herhaald verzoek nog maar weer eens spelen:
In The Mood en    Chattanooga choo choo 9.
PLATEN No. 339 en No. 46 10.
Lieve help, wat verschijnen er in dat bevrijde gebied toch een hoop kranten. Prettig als het toiletpapier op is. Ik zou alleen wel eens willen weten, waar onze politieke redacteur die dingen altijd vandaan heeft. En waarom hij zoo uitdrukkelijk wil, dat ik ook het nog niet bevrijde en dus naar mij luisterende deel van ons volk kond doe van hetgeen onze Zuiderlingen schrijven en hopelijk ook leyen 11. Hier zoo'n stukje uit Oost-Brabant. Een te Eindhoven verschijnend dagblad. Het artikel begint met te constateeren, dat de burocratie in ons Zuiden ongekende triomfen viert. De befaamde historie van het kastje en de muur doet opgeld als nooit tevoren en is voor velen een bron van voortdurende ergernis. Oost-Brabant schrijft: wij begrijpen zeer goed, datbelke ambtenaar verplicht is zich te houden aan de hem gegeven instructies en niet naar eigen goeddunken hiervan kan afwijken. Maar indien die instructies van een dergelijke strekking zijn, dat ze geen rle basis vinden in de omstandugheden van het oogenblik, dan dienen deze herzien te worden en wel zoo snel mogelijk. Het blad vraagt, hoe is het bijvoorbeeld mogelijk, dat de moeder van een gevallen vrijheidsstrijder haar aanvrage afgewezen zag, daar in de richtlijnen van de textieldistributie nog vermeld stond, dat rouwkleeding uitsluitend kon worden toegewezen aan familie van gevallenen aan het Oostfront. Dat is de burocratie ten top gevoerd schrijft het blad Oost-Brabant en lieve help, wat smaakt m'n sigaar goed, zegt onze politieke redacteur, die een pondje boter tegen een paar Karel 1 heeft geruild en Leonie zegt, laten we maar gauw een paar platen draaien. Hier zijn ze:
Why don't you fall in love with me met Dinah Shaw en Glen Miller in American Petrol 12.
PLATEN No. 328 en No. 322 13.
Aangezien we weer het einde van onze uitzending naderen en ik toch al weer meer gekwekt heb dan ik van plan was, eindigen we verder met muziek. Eerst Echo of Harlem by Bob Crosby 14 en voor zoover mogelijk nog She's funny that way van Mildred Bailey 15
qPLATEN No. 181 en No. 355 16.
INFADEN.Luisteraars, dit was Leonie ben-je-ook-zoo-bek-     hou-je-ook-zoo-van-Consi-peuken-Miller? Ik neem weer afscheid van U. Tot de volgende week. Too-de loo-

INFADEN.Muyiek.
[1]"15" is pen pen doorgestreept en veranderd in "8/3."
In het NIOD-archief draagt deze tekst het nummer "41"; uitzending : 8 maart 1945.
[2]De naam "Harry James" is met pen doorgestreept en vervangen door "Artie Shaw".
Dat er in deze uitzending geen enkele geplande plaat gedraaid kon worden, wordt impliciet verklaard in de uitzending van 15 maart 1945: de collectie swingplaten van de swingredacteur ("Swing Eddie") is bij het bombardement op het Bezuidenhout (3 maart 1945) grotendeels verwoest.
[3]De titel "Cherry" is met pen doorgestreept en vervangen door "Needle".
[4]De titel "the Trumpet Rhapsody" is met pen doorgestreept en vervangen door "Serenade to a Savage".
[5]De nummers "35" en "82" zijn met pen doorgestreept en vervangen door "44" resp. "152".
[6]"Ella Logan in COming through the rye" is met pen doorgestreept en vervangen door "Tommy Dorsey met Serenade in Blue".
[7]"Whispering van Benny Goodman" is met pen doorgestreept en vervangen door "Soft shoe shuffle van Geraldo".
[8]De nummers "102" en "20" zijn met pen doorgestreept en vervangen door "26" resp. "200".
[9]"In The Mood" en "Chattanooga choo choo" zijn met pen doorgestreept en vervangen door "Running Wild and Sleepy Town Parade".
[10]De nummers "339" en "46" zijn met pen doorgestreept en vervangen door "45" resp. "98".
[11]Het woord "leyen" is met pen verbeterd in "lezen".
[12]"Why don't you fall in love with me met Dinah Shaw en Glen Miller in American Petrol" zijn met pen doorgestreept en vervangen dor ""Flat Foot Flanagan" van Harry James en "Scatterbrain" door Benny Goodman".
[13]De nummers "328" en "322" zijn met pen doorgestreept en vervangen door "171" resp. "29".
[14]"Echo of Harlem by Bob Crosby" is met pen doorgestreept en vervangen door ""Just a Mood" van Benny Carter".
[15]"She's funny that way van Mildred Bailey" is met pen doorgestreept en vervangen door ""East of the Sun" door Tommy Dorsey."
[16]De nummers "181" en "355" zijn met pen doorgestreept en vervangen door "129" resp. "335".