Tekst Plakbiljet.   1
  A R B E I D E R S!  

Wie is Uw Ware Vijand?

Sinds meer dan vier jaren zuchten wij nu onder het slavenjuk van Hiyler. Meer dan vier jaar lang is al onze vryheid ons ontnomen.

Maar NA wat de heeren Kapitalisten hun "Bevrijding" gelieven te noemen zal het niet veel beter worden! Getrapt door de Hitlerbeulen of uitgezogen door de villa-en-groote-auto-Kapitalisten is lood om oud ijzer!

Wij passen ervoor van die ene dwingelandij in de an dere te wirden geschoven! Wij, zullen arbeiders, zullen het heft in eigen handen nemen! Wij willen onze vrijheid    Eindelijk willen wij ons eigen lot bepalen inplaats van genadebrood eten uit de handen van de rijkeluiszoons!

Wij, arbeiders hebben maar één ware vriend: Stalin. De steeds nader rollende lawine der Soviet Legers brengt de Rijk van den Proletarier steeds neer naderbij. De orders uit Moskou aan U zijn kort en duidelijk;

      Verlam de kracht der Kapitalistische legers, die na Duitschland's ineenstorting zullen worden gebruikt om de Russische broederlegers tegen te houden. Zij zullen dat niet kunnen... maar help hun kracht ondermijnen! Staak in de mijnen en staak in de munitie fabrieken. Maak den weg vrij voor de Sovietlegers!

De Dag der afrekening komt snel naderbij! De uitzuigers van een gemakkelijk leven zullen niet lang meer in weelde leven terwijl onze vrouwen en kinderen sterven van honger!

AAN DE GALG MET HEN!
[1]Ongedateerd pamflet van W.H.M. van den Hout, aanvankelijk in het NIOD-archief opgenomen onder nummer "19" (doorgehaald; nu nummer "b-4");
het stuk dateert waarschijnlijk van eind 1944.