MAANDAGAVONDZ 1


Rhapsody in Blue
ººººººººººººººººººººººº

Leonie:Goedenmorgen, goeden, middag, goeden avond, geachte Gilclub leden in byna bevryd Nederland. Dit is Leonie-byna kaal geknipt-Miller, speaking for the famous Radio Yell Club. Wy zyn in de afgeloopen twee dagen de boer op geweest om boter te koopen en hebben overal aangekondigd dat wy van DE GIL waren en verwachtten dus dat de pokkeboeren 2, na onze scheldtirade van vorige keer, ons boter wel bar goedkoop zouden geven, Maar niets hoor. Niet dat ze niet bang waren. O, nee. Er is geen banger mensch op aarde dan juist een boer. Maar ze wouwen gewoon niet gelooven dat wy DE GIL waren. En toen we volhielden, zeiden ze "Da ken Nie want da zyn vuile NSB.ers". Wy bekeken ons zelf en bevonden dat we wel vuil waren maar geen NSB.ers. Toen hebben we het maar opgegeven. We kregen geen boter, want we hadden geen goud of zilver. Als een of andere illegale beweging ons wil wreken, alvorens zich weer op ONS te wreken, zullen wy graag naam en adressen van die boeren bekend maken. Maar NU komt de ernst. De platen. En waarom zouden we deze week niet met iets zoets en rustigs beginnen? Balsem op ons hart na al dat gesteggel met die pokkeboerenn. De Mills Brohers zingen "Organ Grinders Swing".
PLAAT IORGANS GRINDERS SWING
En 3 die Boogie Woogie platen van de vorige week hebben een storm van aanvragen ontketend. Goed Goed. Hier komt er nog een van Pete Johnson and his Boogie Woogie boys: "Baby, Look at You".
PLAAT II  BABY LOOK AT YOU.
En nu een paar brieven die de moeite waard zyn.
Allereerst een die geadresseerd is aan de "Dames Miller" ... Het klinkt waarachtig juist als een modehuis .. De Dames Miller .. in gedistingeerde Gillen.
Maar hier komt de brief:
GONG
Jullie 4 moeten weten dat ik sinds 27 maanden ondergedoken zit (wie gilt daar) en dan heb je niet veel afleiding meer. Sinds de Joodsch Plutocratische Bolsjewistische AVRO en VARA het ywijgen zyn opgelegd yijn we eigenlijk van goede jayy 5 verstoken gebleven .. en yiet 6.... daar steekt de GIL haar kop op en brengt the hit of the week or rather "the hit of the time".


Het bloed jaagt sneller door mijn half arische aderen bij het beluisteren van jullie fantastische programmas alleen het gesproken woord ertusschen is heel storend.
GONG
Er volgt een veryoek 7 om herhaling van Connie Boswell's Martha waaraan in het Woensdagprogramma gevolg is gegeven. De andere gevraagde plaat is niet in ons bezit.
De brief gaat door:
GONG
Wanneer jullie repertoire is uitgeput kan ik misschien nog van dienst zijn. Ik heb nog 150 uitstekende jazzplaten - waaronder vele schaarsche Ellington en Armstrongnummers - uit de Duitsche klauwen weten te redden. Als ik dat niet gedaan had, hadden jullie ze misschien nu gehad.
Geef maar een GIL en ik stuur ze franco op. Alleen terugyenden kan nog niet, vanwege mijn positie, zie je. Ik kan nog niet teveel riskeeren maar daarover hoef je je geen zorgen te maken, dat komt straks wel in orde.
GONG
Daar twijfelen we geen moment aan. Maarcis dat geméend?
   Wij zijn zelfs in staat om onze anonimiteit eraan te geven. Onze politieke redacteur zwoer dat hij op de fiets persoonlijk naar het adres van dien snaak zou rijden, ongemaskerd en ongewapend, zonder vrees of blaam.
Vriend, en innig begrijpende Alsmaaronder, ZEND ons die platen aan Postbus 2 Gilversum. Wij verwachten geen moment ze werkelijk te zien arriveeren, maar ALs ze komen dan kun je van ons alles krijgen onder de zon. Zelfs een complete Ausweis die vrijwaart tegen oppakken.8
[1]In het NIOD-archief is deze tekst ongenummerd; uitzending : waarschijnlijk meteen volgend op de uitzending die in het NIOD-archief het nummer "18" draagt.
[2]Naast het woord "pokkeboeren" staat in de marge met pen geschreven "Tek I".
[3]Naast het woord "En" staat in de marge met pen geschreven: "Tek II".
[4]Naast het woord "Jullie" staat in de marge met pen geschreven "Tek III".
[5]Het woord "jayy" is met pen verbeterd in "jazz".
[6]Het woord "yiet" is met pen verbeterd in "ziet".
[7]Het woord "veryoek" is met pen verbeterd in "verzoek".
[8]Hierna houdt het document plotseling op. De andere uitzendingen nemen 3 tot 5 A4'tjes in beslag en er worden gemiddeld 6 à 7 plaatjes gedraaid, dus de tekst van de onderhavige uitzending is incompleet.