Zaterdagavondprogramma. 1


Rhapsody in Blue.


Leonie:Hello, Swing Bing en King -fans, die is good old Leonie-no-no-A-thousand-times-no-Miller, yelling for Radio Swing Club. Yes folks, dit is de goie ouwe Radio Gil Club, politiek lichtbaken in somberevtyden en bron van vreugde voor swingfans, Bingfans en andere illustere lieden.
Geen, boter, geen Brood maar de Gil wil maar niet dood.
After all is het eenige wat ons in deze tyden nog te doen overblyft: lachen. En zooals we enkele weken geleden gehoord hebben: Gevoel voor humor is de kostelijke gave om te lachen of te glimlachen in omstandigheden waarin normale menschen vloeken of weenen. Een aangezien we allen langzamerhand wel de noodige redenen hebben om luidkeels te vloeken of stil te weenen is het beste wat we kunnen doen "Grin and bear it".
      Onze belofte van de vorige maal heeft ons verplicht tot het draaien van Count Basie's "Good Morning Blues" als eerste plaat. Wy zyn nu weer zoover dat we de prive platencollectie van onze swingredacteur kunnen aanboren. Voor goede ouwe bekenden dan. Voor de nieuwe boren we de A.E.F. zender aan. Enkele krasjes op de plaat moeten worden ge-excuseerd. Het ding is een geliefde van onzen swinbredacteur en nogal eens gedraaid. here goes!
PLAAT IGOOD MORNING BLUES
En den brengt ons op ons eerste politieke stokpaard. Meer stok dan paard want we gaan een oude stok uit de sloot halen. Er is groote deining in illegale kringen over de boven op een paard zetting van een welkende mijnheer Spyaert van Woerden. Wie uwer herinnert zich niet de opzienbarende rel van de Marechaussees in Oss? De grootste parlementaire Doofpot affaire van tijden, toen een heele afdeeling yverige marechaussee de woestij in werd gestuurd om de ietwat verfomfaaide figuur van den Katholieke Staats party minister Goseling 2 te redden? ....
Een van de hoofdfiguren van de slappe wasch uit deze onfrissche zaak was opgemelde heer Spyaart van Woerden. En ziet ... het is uitgerekend deze die nu is uitverkoren om met straffe hand de berechting van goede en kwade Nederlanders na de bevryding op zich te nemen.
Indien elk volk de regeering heeft die het verdient .... enzoovoorts. We zouden ons haast in vergetenheid gaan onderdompelen met een plaat als die nu volgt: Het heeft niets met swing te maken en is ook zo oud als de weg naar Rome. Het is geen jazz, maar de vuigste soort van commer cieele muziek. En toch is het een lief en teeder plaatje. Een plaatje om mee naar bed te gaan. "Lily" of Laguna" door Jack Smith, the Whispering baritone.
PLAAT II"LILY OF LAGUNA"
Er is een zeer waar woord dat luidt: Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Wij hebben in Frankrijk gezien welk een heidensche last de gewapende FFI oplevert. Voor het grootste gedeelte bestaande uit rooidn communisten en anarchisten, werden zy voor den stryd tegen de Duitschers van wapens voorzien van de RAF. Dat is alles natuurlyk prachtig. Maar daarna begint de herrie pas. Wanr nauwelyks waren de Duitschers weg of de rooie heeren gingen zich met die wapens keeren tegen alles wat orde gezag en tucht was in het bevryde land zelf. Er zyn steden in Frankryk die weken lang onder het juk van rooie benden hebben gezeten ... en de toestanden daar deden niet onder voor die in Rood Spanje. Vandaar onze waarschuwing aan en namens alle illegale bewegingen: Hoed u voor de rooien! Geef liever twee man die liberaal zyn waoens dan tien man die rood zyn! Die pistolen worden tegen ons eigen land gekeerd zoogauw de heeren de kabd krygen! Houd koste wat het kost het rooie tuig buiten de deur! Associeer niet met hen en houd ze erbuiten. We zullen het zonder hen ook wel klaarspelen. Belgie heeft dezelfde lasten als Frankryk. En als we over de rooien spreken in verband met swingplaten moeten we onwillekeurig denken aan Nero Who fiddled while Rome was burning. Laten we zulks doen. Hier volgt een van de beter platen van Thomas Fats Waller, inmiddels overleden 3: A little bit Independent.
PLAAT IIIA LITTLE BIT INDEPENDENT.
En Nu enkele moderne, zwart gesneden platen. 4

En nu gaan we even serieus aandacht wijden aan onze vrienden van de Rhytm Club "Big Noise". Goede en trouwe Yell Club luisteraars zullen ich herinneren dat wij een invitatie tot de Rhytm Club richtten om ons te schrijven waar en wanneer zij ons wenschten te ontmoeten. Wij gaven hiervoor aan het luhcroomje "Victoria" op de Groest., niet uit een of andere politieke overweging maar omdat het klein is en met één oogopslag kan worden overzien. Wij in maar. Hoor nu het antwoord van de Rhytm Club:
GONG
We are Hello Yellers,
We are in high spirits for having received such a generous offer. Eindelijk eens antwoord op de brieven die we het afgeloopen halve jaar hebben geschreven. Wij zijnin principe bereid op jullie voorstel in te gaan .. maar op eenigszins andere voorwaarden dan door jullie aangegeven. Wij willen geen afspraken in cafe's en /of lunchrooms. Jullie vroegen om een afgezent die geheel safe is met ausweisen e.d. Nu .. die bezitten we natuurlijk niet meer na de verplichte spitparade van 23 Octber j.l. We hebben natuurlijk geen kinderen van onder dd 17 in onze gelederen en evenmin swingende oude heertjes van boven de 5o. We zij natuurlijk wel in het bezit van een BescheinigUung maar houden aan het principe vast "Fertrouw niet teveel op die Bescheinigung ... e een Duitscher blijft een M...". Wij hebben dus het rendez vous overdag bepaalden en Leonie moet alleen komen. Zonder SD men en of eigenteelters. Onze afgezant zal als volgt kenbaar zijn: Umbrella in de hand, -Geel-gro groen lint op de linkerborst gespeld en een "LIFE" met F.D.R Roose velt erop in de rechterzak. Hij zal de signature tune fluiten van de Duffle Bag van de A.E.F. De blauwe blom hebben we afgeschaft. De afspraak is Woensdag 15 November om 3 uur p.m. Volgen enkele gegevens over mee te brengen swingplaten.
GONG
Ja jongens wat IS dat nu? Die brief is gedagteekend de negende. We kregen deze eerst in handen op de 21 ste. En dit is geen smoes van ons. Het gaat allemaal niet zoo vlug tegenwoordig. Bovendien hadden we gezegd: op eens Dinsdag. Dat is niet voor niets. Maar dat is niet erg. We hebben de tyd nog. We verbeiden de komst van onze Tommies en Duffle Baggers met minstens zooveel spanning als jullie hoewel natuurlijk geen mensch dat gelooft. Dus er zit niets anders op dan een andere afspraak maken. Gegevens als in brief vermeld. Accoord. Maar Leonie neemt onze Swingredacteur mee. Die swingt alleen maar en heeft een hekel aan pistolen. Komen jullie dan ook maar als paar. Wel zoo gezellig. We zijn bereid een flesch Ouwe Gil mee te brengen. Is it a deal fellers? Maar denk eraan: een Dinsdag en neem je datum wat ruimer.
En na dit lange maar noodzakelijke gepraat enkele platen. Hier komt Duke Ellington's veel gevraagde "Creole Love Call" met zang van Adelaide Hall en NIET van Ivy Anderson zooals iemand ons schreef.
Heusch .. wij weten ons jazzweetje wel.
PLAAT VI      CREOLE LOVE CALL
En deze Crollsche liefdesroep wordt op de hielen gevolgd door een droom van een plaat voor de Andrews Sisters fans: Pagan Love Song
PLAAT VII    PAGAN LOVE SONG


En dat brengt het einde snel naderbij. U hoort als laatste Pross Tscha van de Andrews Sisters zoover het lukt. Met deze zelfde plaat beginnen we Maandagavond w er.

(Plaat begint te loopen )      PLAAT VIII
Tot Tot Maandagavond everybdoy. Alle brieven DE GIL postbus 2 Hilver sum. Good Luck. And keep those Bottles Quiet!

PLATT VIII      UITDRAAIEN ZOOVER MOGELIJK
[1]In het NIOD-archief draagt deze tekst het nummer "4"; uitzending: eind november 1944 (na 21 nov.), enkele weken na de als nummer 3 te boek staande tekst, gezien de opmerking: "En zooals we enkele weken geleden gehoord hebben: Gevoel voor humor is de kostelijke gave om te lachen of te glimlachen in omstandigheden waarin normale menschen vloeken of weenen.".
De Gil Club moet tijdens deze uitzending al een hele tijd hebben bestaan, gezien de opmerking: "Eindelijk eens antwoord op de brieven die we het afgeloopen halve jaar hebben geschreven" (al varieert de lengte van halve jaren bij W. van den Hout nogal...).
[2]Mr. Carolus Maria Joannes Franciscus Goseling (* 10-06-1891 , 14-04-1941) was namens de Roomsch-Katholieke Staatspartij minister van Justitie van 24-06-1937 tot 25-07-1939. In 1939 kwam hij in opspraak, nadat hij in april 1938 een brigade van de Marechaussee de opsporingsbevoegdheid ontnomen had met betrekking tot criminele activiteiten in Oss, waarbij de burgemeester en twee geestelijken betrokken zouden zijn. Het aan de kant zetten van de marechaussee geschiedde op instigatie van de toenmalige procureur-generaal van Den Bosch, E.L.M.H. Baron Speyart van Woerden; veel protestanten en socialisten, maar ook de NSB zagen hun vooroordelen bevestigd door deze actie van de katholieke Goseling en Speyart van Woerden. De meerderheid van de Tweede Kamer oordeelde echter dat Goseling weliswaar te goeder trouw was geweest, maar zijn beslissing niet voldoende onderbouwd had. Door de val van het kabinet kwam hij niet voor de vraag te staan of hij consequenties moest trekken uit dit oordeel.
Voornoemde baron Speyart van Woerden lag door zijn autoritaire houding vanaf eind 1944 voortdurend overhoop met de illegaliteit en werd in april 1945 gedwongen het bevrijde zuiden te verlaten en zich in Londen te vestigen.
[3]In 1943.
[4]In de tekst volgt hierna een halve pagina wit, waarop met pen is toegevoegd:
      "Dit maal uit de levende Hit Parade met America's number I crooner: Frank Sinatra, die zingt America's Number I Popular Song:
PLAAT IV –>      "I Walk alone".
                  En daarna komt, gezongen door Frank Sinatra en de
PLAAT V      Hit Paraders: "Long Ago and Far Away" -
En".