Woensdagavond Uitzending  1


Honky Tonk Train Blues

Faden

En dit is weer de goede, oude Radio GIL club met voor de glanzende microfoon Leonie-don't-you-dare-kiss-me-Miller. We zijn ons ervan bewust dat we het een ander hebben goed te maken na die Nat Gonella orgie van de vorige Maandag. We hopen oprecht dat onze duizenden Nat Gonella liefhebbers voorloopig hun hart hebben kunnen ophalen. Maar vandaag niets van dat alles. We beginnen met een heele goede oude plaat van Armstrong. Het is een priv liefde van my. Het nummer is "Shine", en het is uit den tijd dat Armstrong nog werkelijk goed was, dat is voor hy ontaardde in een hooge-noten-toeteraar. Hier komt "Shine". Voor de verduidelyking vermelden we erbij dat "Shine" de bijnaam is voor een neger. Vandaar de tekst "Because my hair is curly ... because my teeth are pearly ... that's why they call me Shine".
Hier komt Armstong onvolprezen "Shine".
PLAAT ISHINE
En het wordt hoog tijd dat wij eens antwoorden op de oude getrouwen van de Rhytm Club "Big Noise", die ons vroeger steeds schreven uit den Haag, maar nu blijkbaar hun hoofdkwartier hebben verlegd naar Hilversum. Zij schrijven ons ditmaal een onware aantijgingen daarom zullen wij een stuk uit de brief voorlezen. Maar eerst, om hen tegemoet te komen en de ware sfeer te scheppen, een plaat. Kunnen jullie., Rhytm Headquarters-snaken raden wie deze plaat speelt? Hier komt-ie.
PLAAT IIHARRY JEAMES/
En nu de brief van onze Rhytm Club leden:
GONG
Hello Yellers,
Hier zijn we dan weer eens nadat we een tijdlang genoodzaakt waren door drukke werkzaamheden onze correspondentie te staken. Allereerst weer iets wat ons ten zeerste opvalt. Jullie hebben weken geleden beloofd dat jullie met zwart gesneden platen op de proppen zouden komen. Maar er kwam een tijdlang niets, totdat op Woensdag 18 jl. we de eerste zwart gesneden platen konden beluisteren. Maar dit is wel zeerverdacht! Jullie dorsten eerst niet, maar nu Bremen op de Home Service overschakelt is het voor jullie natuurlijk minder gewaagd he? Over Labbekakken gesproken he?" .....
GONG
Werkelijk ... van alle onsportieve aantijgingen. This beats the band! Penny on the drum! Luister, vrienden van de Rhytm Club .... we zullen deze dag een gedenkwaardige maken in de historie van de GILclub. We zullen jullie voorstellen om ons een bezoek te brengen in het hol van den leeuw. In de Studio. Tydens de uitzendingen. Is dat een voorstel of niet? ... Nadere bepalingen dadelijk. Eerst een plaat. Tusschen haakjes ... hebben jullie gegist wie de plaat daarjuist speelde? Mis jongens. Het was Harry James. Harry in zyn oude dagen toen hy nog niet zyn gouden toon had gevonden die hem nu heeft gemaakt tot King of the Trumpet.
En nu een plaatje voor hen die graag terug denken aan de zoete dagen van voor den oorlog ... who are just around te corner once more. Fred Astaire zingt ""Just the way you look Tonight" uit de film "Swingtime".
PLAAT IIIRRED ASTAIRE
En nu weer contact opnemen met onze Big Noisers. Ons voorstel is het volgende: Kiezen jullie n man uit je midden die voorzien is van alle papieren ... dus geen onderduiker of zoo. Niet voor ONS, want wy zyn notabene zelf er niet boven verheven om onderduikers aan het werk te houden .. het is alleen gedaan om jullie je wat veiliger te laten voelen. Schryf ons aan POSTBUS 2 DE GIL HILVERSUM een briefje, getypt op dezelfde machine die jullie altijd gebruiken met zelfde briefhoofd op welk uur Dinsdagavond die man ons in Hilversum wil ontmoeten. Het beste is in het kleine lunchroompje "Victoria" op de Groest. Als herkenningsteeken een groote blauwe bloem in zyn knoopsgat. Wy zeggen "dezelfde machine en briefhoofd", om te vermijden dat een half honderd grapjassen in het Gooi ook briefjes met afspraken gaan schrijven. Dat is al eens eerder gebeurd. Onze conditie is alleen: "Hy moet tien goede swingplaten meebrengen die hij voor de GIL club gedraaid wil hebben. Wy zullen ze draaien waar hy bijstaat. Is it a deal? Wy garandeeren, - behoeft dit nog te worden gezegd? - dat hy gewoon weer terug kan gaan, - met ons samen. En na al dit parlementair gepraat een plaat: Andre Kostellanecz speelt "Melodies of Victor Herbert".
PLAAT IVMELODIES OF VICTOR HERBERT
En nu zijn WIJ benieuwd of onze vrienden van de Big Noise inderdaad zulke Bigge Noises zijn en van zich laten hooren. Come one fellers, make a noise! En over Noises gesproken .... hier komt een meisje dat een heel prettig soort van noise voortbrengt. Maxine Sullivan, die zingt "The Folks who live on the Hill".
PLAAT VFOLKS WHO LIVE ON THE HILL
Tot onze immense vreugde hebben wij poltseling steun gekregen van Radio Oranje, voor welke zender gisteren fiks van leer werd getrokken tegen de pokkeboeren. Het was Radio Oranje zelfs ter oore gekomen dat er booze boeren waren die voor veel geld boter verkochten. Radio Oran je vertelde dat er bij Eindhoven een boer was gearresteerd die een pond boter zwart had verkocht. Radio Oranje was gekwetst, verbaasd, pijnlijk getroffen en onsteld te vernemen dat er boeren waren dat 2 van den noodtoesatdn 3 van het Nederlandsche volk nu profiteerden door zwarte prijzen zelfs kleeren en zelfs goud en zilver te eischen. Radio Oranje beloofde deze boeren wraak, en kwam met ver schillende Bijbelteksten aan om deze bedreigingen kracht bij te zetten. De situatie wordt nu wel een beetje verward. Zwarthandel was geoorloofd omdat daarmee de Duitschers afbreuk werd gedaan. Maar nu is zwarthandel weer niet geoorloofd. Dan houden wij liever vast aan ons prive standpunt dat zwarthandel geoorloffd is maar binnen be paalde financieele begrenzingen ... waarvoor wij altijd hebben geyverd. Twee Prijscontrolediensten. En voor de gewone goederen en n bestaande uit zwarte ambtenaren die oplet dat zwarte artikelen niet te duur worden verkocht. Boter Dan ontstaat er buiten de zwarte markt natuurlyk weer een roode of groene markt enzoovoort. Dat houdt weer enkele tienduizenden ambtenaren hier vast en zoo worden we er allemaal beter van. En nu nog een plaat:
Er kwam een brief van de Gilgirls uit Amsterdam, die zeggen dat ze hun adres wel bekend willen maken, die onderteekenen met "Jackey" en bidd n om een plaat van King Bing Crosby. All right .. Wy jagen op de gevraagde platen. Intusschen de veelvuldig verzochte plaat van Bing nieuwste nummer "The San Fernando Valley". Er z een tikje fading in maar daarvoor is-ie ook zwart gesne den. Hier komt-ie.
PLAAT VISAN FERNANDO VALLEY
En nu we toch met filmplaten bezig zyn: Dorothy Lamour's nieuwste film heet "The Road to Utopia", die een nieuw kind isin de Bing Crosby Bob Hope serie "The Road to Zanzibar", "The Road to Singapore" etcetera. Uit deze film zingt zy het nummer "Would You?"
PLAAT VIIWOULD YOU
Willen de GILgirls uit Amsterdam hun adressen bekend maken? Dan heb je groote kans dat ik ze met een bezoek kom vereeren. Eventueel gewapend met een flesch oude GIL. Maar schiet op met die adressen anders is het te laat en werkt de Postbus niet meer! En nu nog een plaat op de valreep. Wat is daarvoor meer toepasselijk dan Andre Kostelaanecz bewerking van Good Night Ladies? ...
PLAAT VIII
Good Night Ladies gaat loppen ....
Terugfaden.


Einblenden :En dit is het einde van deze Yellclub. Zaterdag negen uur zyn we terug. Alles post zenden aan postbus 2 Hilversum. Cheerio! And if yoy can't be good ... be careful.


GOOD NIGHT LADIES UITDRAAIEN.[1]In het NIOD-archief is deze tekst ongenummerd en ongedateerd; uitzending: eind oktober/begin november 1944 (in elk geval voor 8 nov.), vr de uitzending die bij het NIOD het nummer "4" draagt.
[2]Het woord "dat" is met pen verbeterd in "die".
[3]Het woord "noodtoesatdn" is met pen verbeterd in "noodtoestand".