Aan Mej. Lena Mulder 1,

25.X. 0

C.

            Gil. Girl

            Je bent niet goed op de hoogte met wat in Anti-kringen gebeurd. Je had het Woensdag over het zwiepen aan bomen maar zus, dat gaat niet door: geen N.S.B-ers aan trotse eiken en schone beuken. Zolang het ene deel van ons land bevrijders en t andere deel beschermers bevat en deze zich slecht verdagen, komen er geen kolen en gaan we onze bomen opstoken, dat is momenteel praktiser, vind je ook niet. Voor de grote opruiming hebben we wat anders bedacht. En al ben jij geen kameraadske, je bent ook geen Anti en: wie niet vr ons is, die is tegen ons. Terzake: jullie krijgen allemaal een schep die zijn er zat van het bunkers graven en bouwen en dan gaan jullie naar de duin- en kuststrook en mogen daar de landmijnen opruimen en dan af en toe: floep daar gaat ie, dan ontploft zoo'n mijntje, vliegt de lucht in tezamen met een kameraad, dat is twee vliegen in n klap. Vertel je het voor de radio want jij moet toch de mensen inlichten? Nou saluut Lena, t beste.
Gerrit T.
[1]De woorden "Aan Mej. Lena Mulder" zijn in een ander handschrift geschreven dan de rest van deze handgeschreven brief en de envelop; onder deze woorden heeft iemand (in wr een ander handschrift "25.X. 0" geschreven; deze toevoeging zal ongetwijfeld de datum aangeven, want de brief is afgestempeld op 25-10-1944. Op de envelop, die geschreven is in het zelfde handschrift als de brief zelf, staat als afzender Gerrit T. Naarden.