Heinrich Blömer's Verlags-, Versand- und Exportbuchhandlung

DEN HAAG, Lange Voorhout 90
Den Weledelen HeerFernsprecher: 113891
      W.H.M. van den Hout.Bank: Rijnsche Handelsbank N.V., Den Haag, L. Voorhout 58a
Kommissionär: Gustav Brauns, Leipzig C1
            van Imhoffstraat 31                        Czermaks Garten 2-4


                  ‘s.G R A V E N H A G E.
Ihr Zeichen:Ihre Nachricht vom:Unser Zeichen: W-d.J.  LTag: 3 Juni 1944

Betrifft: nieuwe uitgave boek over
AMERIKANISME.           


Geachte Heer v.d. Hout,

      Wij bevestigen hiermede ons mondeling onderhoud d.d. 2 Juni 1944 waarbij wij het volgende overeengekomen zijn:

U schrijft voor ons een boek met als inhoud Kritiek over het Amerikanisme, het beste lijkt ons dit in de vorm van een briefwisseling tusschen 2 vrienden, waarvan een in Amerika en een in het Vaderland.

De omvang zal ongeveer 100-120 Blz. schrijfmachineschrift bedragen terwijl het boek ook hier en daar met foto's verlucht zal zijn.

U zegde ons tevens bij dit onderhoud toe dat het werkje einde Juni gereed zou kunnen zijn.

Als honorarium stellen wij vast: 15% van den winkelprijs waarop U een voorschot van f 500.-- ontvangt.

Hiervoor sluiten wij U bij chèque Nr. 21712.

Wij hopen verder op een langdurige en prettige samenwerking en verblijvenHoogachtend,

[handtekening (W. De Jager)]
[stempel (Heinrich Blömer's
Verlags-, Versand- und Exportbuchhandlung
)]
Bijlage: Chèque Nr. 021712.