1Zondag 19 September.

12.45-12.45   Brahms-programma door het Nederlandsch Kamerkoor
onder leiding van Felix de Nobel met orgelbegeleiding door Willy François. Uitgevoerd worden „Marienlieder” Opus 22 en „Geistliches Lied”, Opus 30. Daarna pianocomposities van Brahms door Wilhelm Backhaus.

13.00-13.30   Theo van der Pas draagt voor op piano 4 ballades, resp. van Brahms, Chopin, Liszt en Debussy.

14.00-15.00   Het Residentieorkest onder Frits Schuurman,
met als solisten: Jan Prins, fluit en Jaap van Opstal, klarinet. Uitgevoerd worden werken van Chabrier (Espana-Rhapsodie), Oberstadt, de Falla en Saint Saëns.

15.00-15.45   Het Wekelijksch Luisterspel,
ditmaal geheeten: „Onrust op Artistenkolonie”, „Heidespel”, door Ben Heuer.

19.30-20.00   Een programma van cabaretliedjes,
samengesteld door Anton Beuving en met als medewerkenden: Cora May, Wim Ibo, Tom Erich en Johan Jong.

20.00-21.35   „Der Vetter aus Dingsda”,
de operette van Eduard Künneke, uitgevoerd door het Amusementsorkest onder Louis Schmidt.


Maandag 20 September.

11.00-11.30   De Omroep-Kleuterklas
met het programma: „Het verdwenen Beertje”.

12.15-12.45   Theo Uden Masman en de Ramblers.

15.15-16.45   „Elck Wat Wils”,
een afwisselend Maandagmiddagprogramma met medewerking van Coosje Guilleron, zang bij de gitaar, Johan Jong, orgel, het Spaansch orkest van Juan Tejada en Gerard van Krevelen.

19.15-20.00   Het Omroep Strijkkwartet
(Rijnbergen-Wiggelaar-Mieremet-Loerkens) voert uit het kwartet in D groot van Haydn en dat in Es groot van Schubert.


Dinsdag 21 September.

11.15-12.00   Willy Kok en zijn orkest.

12.15-12.45   Hubert Barwahser, fluit, Haakon Stotijn, hobo en Janny van Wering, clavecimbel
voeren uit werken voor deze bezetting van Frescobaldi, Stölzel, Scarlatti en Bodinus.
Ik heb een groote bewondering voor de meesterlijke sonate in A groot voor clavecimbel van Dominco Scarlatti. Een wonderlijke sfeer hangt ook in de trio-sonate in F klein voor fluit, hobo en clavecimbel van Gottfried Heinrich Stölzel. Maar evenzoo vraag ik mij af hoeveel menschen in dit Holland, die om 12.15 van kantoor of van werk komen trammen of fietsen om hun afgepaste sneedjes met margarine te eten, in extase zullen raken over Frescobaldi’s melodische variaties voor fluit en hobo.... op dit uur.

14.15-15.00   Composities van Peter Kreuder,
uitgevoerd door verschillende orkesten, op gramofoonplaten.

15.00-15.45   Theo Uden Masman en de Ramblers.

16.00-16.45   Het Stedelijk Orkest van Maastricht onder Hein Jordans,
met als solist Harry Wiggelaar, viool.   1)   Ouverture „La Clemenza di Tito” van Mozart.   2)   „La Felia”, voor viool en orkest van Max Reger.   3)   „Fantaisie sur deux airs populaires engevins”, van Guillaume Lekeu.   4)   Romance opus 48 van Saint Saëns.

17.00-17.30   „Het is September”,
cabaret-revue van Nico Splinter met muziek en bewerkingen van Jaap Meyer. Medewerkenden: Ans Heidendaal, Hetty Blok, Thea Tulleken, Ben Steggerda, Henk Fortuin en de Melodisten.

18.05-18.45   „Ma Vlast” (Mijn vaderland),
een symphonische cyclus van Bedrich Smetana, uitgevoerd door het Philharmonisch orkest van Praag.

19.15-22.00   „Bonte Verscheidenheid”,
een uit allerhande samengesteld avondprogramma, waaraan medewerken het opera-orkest, Henk Viskil, tenor, Francine Bijloos, sopraan, Betty Smit, sopraan, Sandor Sipos, xylofoon, Tummers, de flegmatieke humorist en Fred Kroon, piano.
20.15   „Ra-Ra-Ra”, de radio-raadselrubriek met den wekelijkschen prijs.
21.30-22.00   Een verzoekprogramma van gramofoonplaten, bijeengerijmd door Anton Beuving.


Woensdag 22 September.

12.15-12.45   Gerard van Krevelen.

13.10-13.45   Gerard van Krevelen en het koor: „Aethercharme”.

15.15-16.45   „Halfweg”,
een gevarieerd Woensdagmiddag-programma, met als medewerkenden: Erica Rosch, zang, Jonny Holshuyzen, accordeon, Johan Jong, orgel, Los Magelos en Otto Hendriks.

18.05-18.45   „De Ramblers” onder Theo Uden Masman,
afgewisseld met Estrellita Castro op gramofoonplaten.

20.15-22.00   Klassieke muziek.


Donderdag 23 September.

13.05-14.00   Werkpauze-concert,
te geven door Les Deux Pico’s en „De Ramblers”, onder Theo Uden Masman.

16.00-16.45   Solistenconcert
met als medewerkenden Henk Viskil, tenor, Gerard Meyer, viool en Johan Jong, orgel.

18.05-18.45   Italiaansche opera-fragmenten op gramofoonplaten.

19.15-20.00   Het Concertgebouw-orkest.
Wat uitgevoerd wordt is helaas niet aangegeven.


Vrijdag 24 September.

10.30-11.00   Liefhebbers van Cinema-orgel?
Henk Bredon bespeelt het orgel van het Passage-theater in Schiedam.

11.00-11.30   „De Omroep-Kleuterklas”,
in wier boezem Jetty Corbelli, die met verdiende vacantie is geweest, tot aller kleuter’s vreugde wel weer zal zijn teruggekeerd. Dit programma heeft als thema: „De Ondeugende kabouter”.

13.05-15.00   „Tusschen de Bedrijven”,
een gevarieerd programma voor de vrouw, gebaseerd op het thema „Zon en Regen”. Medewerkenden: de Melodisten onder Piet Lustenhouwer, Henk Fortuin, zang en Pierre Palla, orgel.

17.00-18.00   Fragmenten uit bekende opera’s en operettes,
gespeeld door het Berlijnsch opera-orkest met solisten en koor.

18.05-18.45   De Arnhemsche Orkestvereeniging.

19.15-22.00   Een gevarieerd programma,
waarvan alleen bekend is, dat het heet: „Van ’t een op ’t ander”.


Zaterdag 25 September

11.00-13.00   Het Omroeporkest, onder leiding van Louis Schmidt,
met als afwisseling platen van het Duo Ja en Fransche platen van Pills et Tabet.

14.00-15.00   Het Rotterdamsch Philharmonisch orkest onder Eduard Flipse,
met als solist Coos van Overbeek, piano. Uitgevoerd worden de „Peer Gynt”-suite van Grieg en het concert voor piano en orkest no. 1 van Beethoven in C groot.

15.00-16.00   Bont uur,
door Henk Stuurop met liedjes aan den vleugel, Pierre Palla, orgel, Gerard van Krevelen en orkest en „De Ramblers” onder Theo Uden Masman.

20.00-22.00   Gevarieerd Zaterdagavondprogramma
met als medewerkenden: Gretl Perelli, zang, Johan Jong, orgel, Septet Jonny Ombach en de Melodisten.


Nog eens: RADIO-UTOPIA


     Ik liep ongeveer drie weken geleden met Willem W. Waterman, de schrijver van „Rond de Microfoon” over straat. Dat is iets, wat meer voorkomt. We waren beiden volkomen nuchter. Dat is iets, wat - althans voorzoover mij betreft - steeds voorkomt. Wij spraken over „radio” naar aanleiding van het feit, dat de „Luistergids” op het oogenblik niet meer kan verschijnen.

     Al loopend probeerden we een systeem te ontwerpen, waardoor de luisteraars toch wegwijs zouden kunnen worden uit de tallooze uitzendingen. Met een verbluffende snelheid vond W.W.W. een oplossing, een „ideaal-basis-schema”, zooals hij het noemde en waarover hij - zeer tot mijn verbazing - in „Cinema en Theater” van 3 September l.l. een artikel schreef.

     Nu is alles goed en wel, maar het is beslist in strijd met de waarheid om míj de conclusie van het betreffende artikel in den mond te leggen. Had ik het vooraf geweten, dan zou ik W.W.W. verteld hebben, dat het uitzendschema van den Nederlandschen Omroep niet zoo zeer van zijn „plan” afwijkt. Iedereen, die regelmatig naar onze programma’s kan luisteren, zal toegeven, dat bijvoorbeeld de uitzendingen van den B.N.O. op geregelde tijden plaats vinden en niet, zooals W.W.W. meent, om 1 uur 23 of om zes voor acht of iets dergelijks, maar om 7.00, 8.00, 12.45, 16.45, 19.00 uur en om 22.00 uur.

     Iedere aandachtige luisteraar - en is W.W.W. dit niet? - weet dat sinds 1 Juni j.l. de avondprogramma’s van 18.00 af tot 24.00 uur een bepaald karakter hebben, zoodat men kan weten, welk genre uitzendingen men op een bepaalden avond kan beluisteren. Bijvoorbeeld Maandags en Donderdags steeds ernstige muziek met cultuurhistorische of litteraire beschouwingen. Dinsdags een bont programma, Woensdags populaire goede muziek, Vrijdags een volksavond, enz.

     Het morgenprogramma van den Nederlandschen Radio-Omroep verschilt ook al niet veel van het plan van W.W.W. Verder vraagt hij: „Waarom ’s Zondags andere tijden?” Ik zou willen vragen: „Waarom ’s Zondags geen postbestelling, geen kantoorarbeid, andere treinenloop, enz.?” Het antwoord luidt: „Wel, omdat het Zondag is.”

     Och, wij omroep-medewerkers weten, dat een uitzendschema nooit ideaal is, maar wij weten eveneens, dat ons schema, met inachtneming van de huidige mogelijkheden, aan de praktijk werd getoetst, terwijl een openbare discussie over dit schema, gezien de factoren van oorlog en bezetting, niet mogelijk is.

     Ondanks talrijke technische en andere moeilijkheden worden door den Nederlandschen Omroep ook thans nog uitzendingen voorbereid en uitgevoerd, die met kop en schouders boven het middelmatige uitsteken. En daarmee is de luisteraar op de eerste plaats gediend. Wij, omroep-medewerkers, zullen - binnen het raam door de omroepleiding aangegeven - de best mogelijke programma’s blijven verzorgen. Dat is onze taak! Wij zullen daarbij zooveel mogelijk met de wenschen van de luisteraars, rekening blijven houden. Dat is voor ons de beste maatstaf, in ieder geval oneindig veel beter dan de uitzendingen van de B.B.C.

     En hiermede doe ik afstand van het mij aangewreven mede-auteurschap van het „ideaal-basis-uitzendschema”, hetgeen W.W.W. ontwierp en publiceerde.
HENRI VAN HOOF
[1]Programma-overzicht en column uit „Cinema & Theater”, 1943, nr. 38 (Amsterdam, 17-09-1943).
De column is weliswaar niet van Willem W. Waterman, maar aangezien zij een een reactie bevat op de column van Willem W. Waterman uit „Cinema & Theater” nr. 36, heb ik gemeend haar toch op deze plaats te moeten opnemen.
Het programma-overzicht moet wel van Willem W. Waterman zijn, getuige het veelvuldig voorkomen van de - verboden! - naam „Ramblers”: vgl. de brief van H. Scholte aan W.H.M. van den Hout, d.d. 24-09-1943.