1Zondag, 29 Augustus.

  9.15-10.00 :   „Zondagmorgen Zonder Zorgen”.
Samenstelling en verbindende tekst is van Wim Ibo, bekend van het nieuwe cabaret „De jonge Nederlanders”. Voorts werken mee Hetty Blok en Gerard van Krevelen met orkest.

16.30-17.00 :   „De Ramblers” onder Theo Uden Masman.

19.30-22.00 :   Avondprogramma.
19.30-20.00 :   Riele Queling, viool en Felix de Nobel, piano.   20.00-20.40 :   Operaconcert door het Omroep-symphonieorkest en het Omroep-operakoor.   20.40-21.05 :   Kamermuziek.   21.05-22.00 :   Vervolg operaconcert. Uitgevoerd wordt derde acte „Tannhäuser” van Wagner.
Een kleine opmerking is hier wellicht op haar plaats. Reeds meermalen heb ik in deze kolommen het groote belang van homogeniteit in de programma’s betoogd. Wij zien hier, - en nog wel in het Zondagavond-schema een „klassiek” voorbeeld van programmabouw in strijd met dit beginsel. Wij hebben van 20.00 tot 22.00 een operaconcert. Het is duidelijk, dat den uitvoerenden een klein half uur pauze moet worden gegund. Het ware een voor de hand liggende oplossing, in deze pauze enkele gramofoonplaten van opera-acten of operasolisten te draaien. Maar waarom een half uur „Kamermuziek”? Teneinde „eentonigheid” te vermijden? Dient men niet de waarheid te gaan inzien en ernaar te handelen, dat het niet voldoende is, alle „klassieke muziek” te beschouwen als zijnde van éénder gehalte. Twee verschillende soorten „klassieke muziek”, door elkaar geroerd, kunnen een rommeligen indruk maken en elkaar zelfs bijten.


Maandag, 30 Augustus.

12.15-12.45 :   „De Ramblers” onder Theo Uden Masman.

Onder: Wim Poppink, Jackie Bulterman en Ferry Barendse van de „Ramblers” voor de microfoon. - Rechts: Dick Willebrandts.
(Foto’s Ned Omroep-Vermeulen Fellinga)

15.15-16.45 :   „Elck Wat Wils”.
Een afwisselend programma, waaraan medewerken: Jetty Corbelli, zang, - Johan Jong, orgel en piano, - Frans van Cappelle, accordeon en Dick Willebrandts en zijn dansorkest, met Jan de Vries, zang.


Dinsdag, 31 Augustus.

11.15-12.00 :   Gerard van Krevelen en zijn orkest.

20.15-20.45 :   „Bonte Verscheidenheid”.
Een verzoekprogramma van gramofoonplaten, bijeengerijmd door Anton Beuveling. Verzoekprogramma’s hebben steeds een merkwaardige en bijna ondefinieerbare charme. Omdat het gramofoonplaten geldt, kan men steeds zeker zijn van een zekeren standaard van uitvoering. Voorts is er steeds het element van verrassing. Voor den enkeling.... of zijn plaat erbij zal zijn. Maar voor het meerendeel de vraag, wat er nu weer uit de bus zal komen.

20.45-21.45 :   „Vreugde en Arbeid”.
Meer vreugde dan arbeid. Een gevarieerd programma, samengesteld door den Nederlandschen Omroep en het N.A.F.


Woensdag, 1 september.

15.15-16.15 :   „Halfweg”, een programma van lichte muziek.

16.15-16.45 :   De Melodisten onder leiding van Piet Lustenhouwer en Ben Steggerda.

18.05-18.45 :   Het Amusementsorkest onder leiding van Elzard Kuhlman, met zang van Cora May.


Donderdag, 2 September.

12.15-12.45 :   „De Ramblers” onder leiding van Theo Uden Masman.

13.05-14.00 :   De Melodisten onder leiding van Piet Lustenhouwer, met Henk Fortuin.

16.00-16.45 :   Het Amusementsorkest met Elzard Kuhlman.

19.15-21.40 :   Het Concertgebouworkest, met medewerking van Adriaan van Driem.
In de pauze: „Het raadsel omtrent Madame Recamier”. Een tweegesprek èn een eerherstel.


Vrijdag, 3 September.

12.15-12.45 :   „De Ramblers” onder leiding van Theo Uden Masman.

13.05-15.00 :   „Tusschen de Bedrijven” -
een gevarieerd programma voor de vrouw. Hebben de vrouwelijke luisteraars intusschen iets te stoppen, te verstellen?.... Een ideaalprogramma om naar te luisteren en onderwijl toch nuttig bezig te zijn.

15.30-16.40 :   „Meester Zacharias”.
Wie van de Vrijdagmiddag-luisteraars nog iets van zijn of haar jeugdliefde voor Jules Verne in zijn of haar boezem voelt, vergete niet te luisteren. Het hoorspel is een bewerking door Erik Uyldert, die het vak kent, naar Verne’s novelle „Mr. Zacharias”.

19.15-22.00 :   „De Allemansgading”, -
een bont Vrijdagavondprogramma, waarin onder andere een luisterspel uit het leven van den listigen Inspecteur van Gaalen: „De Moord in het Warenhuis”, door Willy van der Heide.


Zaterdag, 4 September.

11.00-12.00 :   Het Salonorkest onder leiding van Rudolf Karsemeyer.

15.00-16.45 :   „Bonte Middag.”
Medewerkenden: Toby, de muzikale komiek, - Henny Ackema, accordeon, - Tom Erich, piano, - Jan Lemaire, voordracht, - De Zwervers en De Melodisten.

19.30-20.00 :   „Het Raadsel der 10 Schorpioenen”, door Guus Betlem.[1]Programma-overzicht uit „Cinema & Theater”, 1943, nr. 35 (Amsterdam, 27-08-1943); ditmaal anoniem, maar gezien de opmerking „Reeds meermalen heb ik in deze kolommen het groote belang van homogeniteit in de programma’s betoogd”, is het zeker, dat ook dit programma-overzicht samengesteld is door Willem W. Waterman.