1

door Willem W. WatermanZONDAG 8 AUGUSTUS.

9.15-10.00 :   Zondagmorgen Zonder Zorgen.
Zij, die op Zondagochtend vroeg rijzen inplaats van zich met een vergenoegden blik op den wekker nog eens om te draaien, kunnen zich amuseeren met De Ramblers onder Theo Uden Masman en de Butlars.

15.00-15.45 :   Het wekelijksche luisterspel.
Deze week is het van de hand van Arjan van Seeland. De titel is: „De Perikelen van Directeur Pavan”. Dit luisterspel geeft u drie kwartier luchtig en vermakelijk blijspel dat zich ontrolt achter de coulissen van een internationaal variété-gezelschap.

19.30-22.00 :   Avondprogramma.
19.30-20.00 :   Bandi Balogh en zijn Hongaarsch orkest.
20.00-21.35 :   Concert, uit te voeren door het groote Omroep-orkest onder leiding van Josef Holzer met medewerking van Lola van der Ben, sopraan, Johan van der Ploeg, tenor en Lucien Louman, bas.


MAANDAG 9 AUGUSTUS.

12.15-12.45 :   Dick Willebrandts en zijn dansorkest.

13.05-14.00 :   Het Omroeporkest.
Het speelt dezen middag onder leiding van Josef Holzer met als soliste Dora Schrama, sopraan.

15.15-16.45 :   „Elck Wat Wils.”
Een gevarieerd Maandagmiddagprogramma met als medewerkenden: Paula Stevensky, zang, Tony Hartweger met Weensche liedjes aan den vleugel, Bandi Balogh en zijn Hongaarsch orkest, en de Melodisten o.l.v. van Piet Lustenhouwer.

20.45-21.10 :   „Over Vrouwen Gesproken”....
Een door J. A. van Kersbergen samengesteld programma over Xanthippe en het goede huiswijf, van de eindelijk getemde feeks en bovenal: van de moeder in liefde en zorg.

21.45-22.00 :   Beiaardconcert.
J. G. Oremus bespeelt den Beiaard van de Eusebiuskerk te Arnhem.


DINSDAG 10 AUGUSTUS.

11.15-12.00 :   Het Salonorkest onder Jonny Heykens.
Een bij uitstek geschikt muziekje voor den laten ochtend. Wie kent Jonny Heykens niet als den componist van het wereldberoemde „Ständchen?”

13.05-14.00 :   „OM en OM”-programma.
Afwisselend spelen Bandi Balogh en zijn Hongaarsch orkest en Frans Wouters met zijn solisten.

17.00-18.00 :   „De Lichte Toets”.
Tusschen het tumult van thuiskomende kinderen en het geratel van klaargezette borden door, (het uur tusschen 5 en 6 n.m. is notabene het meest tumultueuze en jachtige uur van den heelen dag in 90% der Hollandsche gezinnen! Waarom op dit uur geen kalme gramofoonplaten of een orkestje?) hopen we iets te vernemen van Ate de Vries, zang, André de Raaf, piano, het trio Jan Hofmeester, John’s variatie-orkest en het orkest „Melodia” onder leiding van Guus Jansen.

19.15-22.00 :   „Bonte Verscheidenheid”.
Een wekelijksch gevarieerd programma waaraan medewerken Gretl Perelli, zang, het septet Jonny Ombach en de gevierde Ramblers onder Theo Uden Masman. Het programma wordt onderbroken door een der bekende Merkelbach-sequenties en:
„Ra-Ra-Ra”, de Radio-Raadsel-Rubriek met den wekelijkschen prijs.
Voorts: nieuwe aanwinsten van de gramofoonplatenkist.


WOENSDAG 11 AUGUSTUS.

12.15-12.45 :   Klaas van Beeck.

13.10-13.45 :   Het Amusementsorkest o.l.v. Elzard Kuhlmann.

13.45 :   „De Vrije Woensdagmiddag”.
Vijf kwartier speciaal voor de jeugd, waarin o.a. voorkomen: „Slim en Sloom”, „Den Tuin in”, de Opstelwedstrijd, Rariteiten van Professor Snuffel.

15.15-16.45 :   „Halfweg”.
Een afwisselend Woensdagmiddagprogramma waaraan medewerken: Hetty Blok met voordracht, „De Zwervers”, Otto Hendriks en zijn orkest en Theo Uden Masman met „The Ramblers”.

19.15-22.00 :   Avondprogramma.
19.15-19.45 :   Het Omroep-Symphonie-Orkest.
Onder leiding van Pierre Reinardts wordt dezen avond gespeeld: Oud-Nederlandsche dansen van Julius Röntgen en de Breughel-suite van Maurice Schoenmaker.
19.45-20.15 :   Een Halfuurtje op een muziekavond bij de familie Speelman. „Soo d’ouden songhen, pypen de jongen”.


DONDERDAG 12 AUGUSTUS.

10.30-11.00 :   Otto Hendriks en orkest.
Soliste: Erika Rosch, zang.

12.15-12.45 :   „The Ramblers” onder Theo Uden Masman.

13.05-14.00 :   Werkpauze-concert.
Uitgezonden vanuit een werk in uitvoering in den Helder. Medewerkenden: „De Zes Brox” en de Melodisten onder leiding van Piet Lustenhouwer.

14.15-15.00 :   Omroeporkest onder Marinus van ’t Woud.

16.00-16.45 :   Amusementsorkest onder Elzard Kuhlman.

17.00-17.30 :   Frans Wouters en orkest.

20.30-21.00 :   „Gesprek met een Vreemde”.
Een luisterspel van de hand van Jenny Kiggen, naar een gegeven van Charles de Vildrac.


VRIJDAG, 13 AUGUSTUS.

11.00-11.30 :   De Kleuterklas.
Ditmaal „De Vogelkindertjes”.

12.15-12.45 :   Frans Wouters en orkest.

13.05-15.00 :   „Tusschen de Bedrijven.”
Een gevarieerd programma voor de vrouw, waaraan medewerken: Herbert Perquin met liedjes, Lex Karsemeyer, zang, de Tien Vroolijke Meisjes, Bandi Balogh en zijn Hongaarsch Orkest en het Amusementsorkest onder Elzard Kuhlman.

15.55-16.45 :   Omroeporkest onder Josef Holzer.

19.15-22.00 :   „Van ’t Een op ’t Ander”.
Een bont avondprogramma, waarin optreedt Otto Hendriks met zijn orkest. Voorts het luisterspel: „Menschen om den Afsluitdijk.”


ZATERDAG 14 AUGUSTUS.

12.15-12.45 :   Dick Willebrandts en orkest.

15.00-16.45 :   Bont Zaterdagmiddag-programma.
Medewerkenden zijn: Gretl Perelli, zang, het septet Jonny Ombach, Frans van Capelle en zijn Musette-orkest en Klaas van Beeck met orkest.

19.15-22.00 :   Avondprogramma.
19.15-19.30 :   Lajos Kiss met orkest.
19.30-20.00 :   Don Quichotte de la Mancha. Derde vervolg van de avonturen van Don Quichotte.
20.00-21.15 :   „Cabaret de Jonge Nederlanders.”
               Zomercabaret samengesteld en onder leiding van Wim Ibo.
21.15-22.00 :   Melodisten o.l.v. Piet Lustenhouwer met zang van Henk Fortuin.


Melodieën en teksten


     In mijn artikel van veertien dagen terug - het artikel betreffende de „Musical Show” - heb ik een rijke bron aangeboord. Van zeer vele zijden bereikten mij brieven. En uit vele van deze bleek, dat in den lande ideeën op muziekgebied bestaan en tevens teksten voor liederen gereed liggen, welke hun weg naar de orkesten waarvoor zij bedoeld zijn, niet kunnen vinden.
     Ik herhaal, wat ik reeds eerder heb betoogd in deze kolommen: de groote moeilijkheid blijkt nog steeds een goed huwelijk te vinden tusschen melodie en tekst. Wat er op het oogenblik uit de luidsprekers komt, is nog steeds een aaneenrijing van cliché’s en gemeenplaatsen. Een tekst als b.v.

„Mijn lieve kind; ik hou van jou,
Ik zweer je telkens weer: ik blijf je trouw,”...

doet in mij de onbedwingbare lust opkomen om te gillen:

O, wee, wat deed ik in de kou...
hoe dikwijls liep ik niet een blauw,
pas op; ik geef een watjekou,
aan jou,
mijn liefste vrouw.
Miauw.
(Krijg een kop als een karbouw).

     Ook in de melodie is het cliché maar al te vaak vertegenwoordigd. De C-E-G-reeks, gevolgd door F-A-C-, lijkt maar al te vaak het summum van muzikale fantasie. Maar.... heeft een der lezers een werkelijk goed muzikaal idée, houd er dan copie van en zend mij de andere copie. Heeft iemand een waarlijk frisschen tekst.... Idem. Vrees dat W.W.W. met de ideeën gaat strijken behoeft er nauwelijks te bestaan. En voor iets goeds weet ik steeds de weg. Iets goeds, zei ik.
W.W.W.
[1]Programma-overzicht en column uit „Cinema & Theater”, 1943, nr. 32 (Amsterdam, 06-08-1943).
In „Cinema & Theater” nr. 33 zijn helaas geen programma-overzicht en column opgenomen, waarvoor Willem W. Waterman zich in zijn column in nr. 34 verontschuldigt.