1

door Willem W. WatermanZONDAG 1 AUGUSTUS.

13.00-13.30 :   Pianovoordracht.
Cor de Groot speelt Intermezzi Opus 4 van Robert Schumann.

14.00-15.00 :   Residentie-orkest.
Onder leiding van Marinus Adam speelt dit orkest hedenmiddag met medewerking van Annie Hermes, Alt: Symphonie in Bes groot van Mozart, de cantate „Ariadne auf Naxos” van Haydn en variaties en fuga over een thema van Johann Kuhnau van Hendrik Andriessen.

15.00-15.45 :   Wekelijksch luisterspel.
Dat interessante en spannende intrigues geweven kunnen worden rond het leven van nachttaxichauffeurs, brandweerlieden, bouwarbeiders, tunnelwerkers e.d. is een feit dat, helaas, elders heel wat beter schijnt begrepen te worden dan hier in Holland. Zie over dit onderwerp het artikeltje in kader op deze pagina. Het luisterspel van deze week, van de hand van Hans van Polanen, is geweven rond een episode uit het leven van Hans Nielsen, hoofdopzichter bij de spoorwegen.

16.30-17.00 :   Theo Uden Masman en de Ramblers.

20.00-22.00 :   Avondprogramma.
Ditmaal een Operette-concert, uit te voeren door het groote Omroeporkest onder leiding van Josef Holzer, m.m.v. het Omroep-Mannenkoor o.l.v. Piet Zager. Solisten zijn: Lola van der Ben, sopraan, Claire Clairy, idem en Johan van der Ploeg, tenor.


MAANDAG 2 AUGUSTUS.

11.00-11.30 :   Kleuterklas met Jetty Corbelli.

11.30-12.00 :   Pianomuziek van Chopin.
Composities van Chopin, gespeeld door Roeli Verhoog.

12.15-12.45 :   Theo Uden Masman.

13.05-14.00 :   De Melodisten o.l.v. Piet Lustenhouwer.

15.15-16.45 :   „Elck Wat Wils”.
Zij, die liefhebber zijn der „Melodisten” kunnen onder hun middagboterham hun hart ophalen.

19.15-22.00 :   Avondprogramma.
Tot 20.00 wordt uitgevoerd Sonate in B klein voor viool, cello en piano van Jean Baptiste Loeill en het trio in C klein van Beethoven. Gespeeld door Louis Somer, viool, Reinier Bresser, cello en Johannes Röntgen, piano.
Om 20.00 enkele klassieke gramofoonplaten.
Daarna: Rotterdamsch Philharmonisch Orkest o.l.v. Piet van Never, met medewerking van Koen van der Molen, altviool. Zij spelen: Ciaconna Gotica van Cornelis Dopper, Poème, een fantasie van Leo Ruygrok en de Symphonie no. 2 in D groot van Beethoven.
Te 20.45 onderbreking voor luisterspel: „En zij volhardden”, een relaas van de ontberingen der Hollanders tijdens hun Eerste Schipvaart naar Oost-Indië, door Willem W. Waterman.


DINSDAG 3 AUGUSTUS.

13.05-14.00 :   „Om en Om”-programma.
Hierin spelen Bandi Balogh en zijn Hongaarsch orkest en Theo Uden Masman.

19.15-22.00 :   Avondprogramma.
Een avond vol bonte verscheidenheid, waaraan medewerken het dameskoor „Aethercharme”, Tony Hartweger met Weensche liedjes aan den vleugel, Gerard van Krevelen en zijn orkest en het Rococo-octet onder leiding van Guus Jansen. Voorts: RA-Ra-Raadselrubriek met een prijs en een verzoekprogramma van gramofoonplaten.


WOENSDAG 4 AUGUSTUS.

12.15-12.45 :   Dick Willebrandts en zijn orkest met zang van Jan de Vries en Nelly Verschuur.

13.45-15.00 :   De Vrije Woensdagmiddag.

15.15-16.45 :   „Halfweg”.
Een opgewekt en gevarieerd Woensdagmiddag-programma met als medewerkenden: Klaas van Beeck met orkest en Otto Hendriks met orkest, Ben Steggerda, zang, André de Raaff, piano, Jonny Holshuyzen, accordeon.

18.05-18.45 :   Het Omroeporkest.
Onder leiding van Josef Holzer, met medewerking van den tenor Cornelis van Munster.


DONDERDAG 5 AUGUSTUS.

11.15-12.00 :   Piano en zang.
Piet Böhm, bas en de twee pianisten Johan Ligtelyn en Dirk Schepper vieren uit: liederen van Schubert, een sonate van Mozart en liederen van Henri Duparc.

12.15-12.45 :   Frans Wouters en zijn orkest.

13.05-14.00 :   Omroeporkest onder leiding van Louis Schmidt.

17.00-17.30 :   Theo Uden Masman en De Ramblers.


VRIJDAG 6 AUGUSTUS.

12.15-12.45 :   Klaas van Beeck en zijn orkest.

13.05-15.00 :   „Tusschen de Bedrijven”.
Een gevarieerd programma voor de vrouw. Medewerkenden zijn: Ben Steggerda, zang, de Melodisten, Gerard van Krevelen. Voorts enkele gramofoonplaten.

15.30-16.30 :   Filmprogramma.
Een radio- en filmrevue.... van Kermisattractie tot Kleurenfilm. Door Willy van Hemert. Als ik mij niet vergis, kunnen wij van Willy van Hemert nog goede dingen verwachten. Hij heeft ideeën, en, wat belangrijker is: „Hij snapt er wat van”.

19.15-22.00 :   Avondprogramma.
„De Allemansgading”, een bont avondprogramma, waaraan medewerken het radio-tooneel, de reportagestaf, het Volkszangkoor o.l.v. P. Jakma en Pierre Palla aan het orgel.


ZATERDAG 7 AUGUSTUS.

12.15-12.45 :   Frans Wouters.

14.00-15.00 :   Het Stedelijk Orkest van Maastricht o.l.v. C. Haack.

15.00-15.40 :   Bont Zaterdagmiddagprogramma.
Cabaret samengesteld door Hans Snel. Muziek: Hans Snel en Cor van der Linden. Medewerkenden: Hetty Blok, Thea Tulleken, Fred Menger, Henri Durans, Ben Steggerda, Henk Fortuin en de Melodisten o.l.v. Piet Lustenhouwer.

16.00-16.45 :   Het Omroeporkest o.l.v. Josef Holzer.

17.20-18.00 :   Dick Willebrandts.
Dick Willebrandts’ orkest, waarvan ik enkele maanden geleden zoo roekeloos was, te voorspellen dat het aan den top zou komen van den ladder der Nederlandsche orkesten, maakt mij niet te schande. Het wordt van week tot week beter, naarmate zij de kans krijgen de geluidseffecten te bestudeeren. Ik merk met groot genoegen op, dat Pi Scheffer ontdekt heeft wat er te bereiken valt met één bariton-saxofoon, welke in laag register speelt achter de rest van het koper- of riet-team. Een tip: probeer eens een hobo als bovenste in het riet-accoord. En het koper moet een ietsje zoeter blazen. Nu en dan zit er een suggestie van een rauwe toon in. Maar ga zoo door Willebrandts, ga zoo door.

21.00-22.00 :   Zaterdag-avondprogramma.
Amusementsorkest o.l.v. Elzard Kuhlman, m.m.v. Lex Karsemeyer, tenor. In de pauze een luisterspel: „De Heer Goedhart beleeft een ongeluksdag”.


De objecten van het luisterspel


     Wij kunnen met eenige satisfactie constateeren, dat men erin geslaagd is, met vereende krachten het woord „volksch” te pletter te praten. Wij hebben het nu zoover geschopt, dat van de duizend Nederlanders, die weleens over de definitie van dit begrip hebben gedacht, er 999 een eigen voorstelling hebben, die niet alleen vaag is, maar bovendien afwijkt van elke andere voorstelling. De eenige algemeen waarneembare misconceptie, welke moeilijk uitroeibaar schijnt dan hooikoorts en voorzeker véél meer irriteerend, is, dat „volksch” onverbreeklijk verbonden is aan stroo in klompen en den geur van versche mest.
     Het zou een niet geringe verademing zijn, als in dit Holland van ons een boek verscheen dat zijn levenskracht vond in de liefde van den auteur voor de romantiek van treinen en spoorwegen - of een boek of desnoods maar een novelle over de intrigues in het leven van de mannen, die tunnels bouwen - of over de problemen van een ingenieur, die een brug bouwt over den Rijn. Deze objecten zijn meer direct „volksch” dan het gepraat over blinkend geschuurde melkkannen en huisjes onder aan den dijk, waar langzamerhand iedereen méér dan tabak van heeft.
     Het is pijnlijk te moeten constateeren dat men aan den anderen kant van den Oceaan beschikt over een productie aan romantiek juist over deze objecten, de verve, kleur, spanning en levende bewondering voor machinerie en staalbouw door menschenhanden gemaakt na noesten arbeid, welke zij in dergelijke romans en short stories weten te leggen is om ons groen van nijd te maken, temeer daar wij beschikken over bruggenbouwers, vliegeniers, baggerexperts en zeesleepers van groot allooi. Jan de Hartog heeft het prototype van dezen roman geleverd in „Holland’s Glorie” - dit werk moet steeds zijn een synthese tusschen het aloude menschelijke conflict - een verhaal dat oud is als de weg naar Rome, met daarop geënt de liefde van den auteur voor de romantiek der machinerie of de romantiek van den strijd tusschen mensch en materiaal of natuur. Ik heb zelf in deze richting gewerkt met luisterspelen als: „Groot Alarm, Uitslaande Brand”, en „Helden van Alledag”.
     Zondagmiddag om 3 uur behandelt een luisterspel van Hans van Polanen een episode uit het leven van Hans Nielsen, Hoofdopzichter bij de Spoorwegen. Persoonlijk ben ik gek op spoorwegen, en zelfs de treintoestanden van thans hebben deze affectie niet kunnen uitroeien. In elk geval zal ikzelf Zondagmiddag om 3 uur aan de radio zitten, ten zeerste benieuwd, wat er uit de bus komt.
W.W.W.
[1]Programma-overzicht en column uit „Cinema & Theater”, 1943, nr. 31 (Amsterdam, 30-07-1943).