1

door Willem W. WatermanZondag, 25 Juli.
  9.15-10.00 :   Zondagmorgen zonder zorgen.
Het bekende luchtige Zondagmorgenprogramma, ditmaal met medewerking van Johan Jong, orgel en Boy Bachmann met zijn veelzijdig orkest.

11.00-11.30 :   Chansons op verzen van Paul Verlaine.
Velen van ons kennen de prachtige verzen van Paul Verlaine, waarvan er verschillende op muziek zijn gezet op een wijze, welke volkomen in overeenstemming is met den wel zeer persoonlijken inhoud. Het programma is samengesteld door de groote gramofoonplaten-expert: Dr. H. M. Merkelbach. Conférence: Thea Tulleken; Rie Hellmig: zang. Het medewerkend orkest is dat van Gerard van Krevelen.

13.00-13.30 :   Sonates.
Hendrik Wijnbergen, viool en Gerard Hengeveld, piano, spelen de sonate in G groot van Mozart en Debussy’s sonate in g klein.

15.00-15.45 :   „Vader’s Vrouw”, het wekelijksch luisterspel.
Deze week is het van de hand van Jenny Kiggen, een jonge schrijfster, die de speciale eigenaardigheden van het schrijven voor de radio opvallend goed begrijpt.

15.45-16.30 :   Mannenkoor.
Liefhebbers van koorzang kunnen den middag hun hart ophalen aan den zang van het mannenkoor „Orpheus” uit Rotterdam. Verder werken mede „De Speellieden”, onder leiding van Wessel Dekker.

16.30-17.00 :   Dick Willebrandts.
Vlak voor het meerendeel van Holland aan tafel gaat kunnen wij in een goed humeur komen door de muziek van Dick Willebrandts’ onvolprezen orkest.

20.00-22.00 :   Avondprogramma.
Twee uur continu een operaconcert met om 20.45 een kort intermezzo van pianocomposities van Beethoven. Het opera-concert wordt uitgevoerd door het Omroep opera-orkest onder leiding van Johan Gerritsen, met medewerking van Alice Berlucchi, sopraan; Maria Mulder, alt; Albert Dana, tenor en Lucien Louman, bariton. Uitgevoerd worden een Mozart-programma en na 20.45 fragmenten uit „Mignon” van Thomas en „Madame Butterfly” van Puccini.Maandag, 26 Juli.

  9.15-  9.45 :   Pianoconcert.
Concert in d klein voor piano en orkest van Mozart.

12.15-12.45 :   Frans Wouters.
Een lichte opmontering tusschen den middag tijdens het snelle hapje.

13.05-14.00 :   Omroeporkest.

15.15-16.45 :   „Elck wat Wils”.
Een bont programma met medewerking van Jan Lemaire, den bekenden voordrachtkunstenaar, Jan Gorissen, accordeon, Otto Hendriks en zijn orkest en last not least: Dick Willebrandts. Jan Gorissen is de befaamde accordeonist van Frans Wouters.

18.05-18.45 :   Pianotrio.
Willem Noske, Albert Loerkens en Theo van der Pas spelen het trio in d klein van Schumann.

19.15-22.00 :   Avondprogramma.
Zevende zomerconcert van Weensche muziek, gespeeld door het Omroep-symphonie orkest onder leiding van Eduard van Beinum, met Corrie Bijster, sopraan; Albert Dana, tenor; Laurens Bogtman: bar-bariton. Verder een koor van den Ned. Omroep. Om 20.30 onderbroken voor „Maja de kleine bij”, een bewerking door Jenny Kiggen van Wald. Bonsels’ beroemde boekje: „Die Biene Maja”. Uitgevoerd worden „Die Jahreszeiten” van Haydn.Dinsdag 27 Juli.

12.15-12.45 :   Beths-kwartet.
Met Gijs Beths, Johan Blok,. Fred. Leidner en Eduard Biele. Uitgevoerd kwartet in G groot van Cherubini.

13.05-13.35 :   Dick Willebrandts.
Een half uur opwekkende muziek, voortreffelijk gespeeld door Dick, met zang van Jan de Vries en Nellie Verschuur, welke laatste ongetwijfeld een der beste stemmen voor dit genre heeft, die ooit in Nederland zijn ontdekt.

15.00-15.30 :   Klaas van Beeck.
Een goede Klaas behoeft geen krans.

19.15-22.00 :   Avondprogramma.
Achtereenvolgens een revue: „Hooimaand”, daarna lichte muziek, Gretl Perelli, zang, met Johan Jong, orgel, Bandi Balogh en zijn Hongaarsch orkest, en een verzoekprogramma van gramofoonplaten, bijeengerijmd door Anton Beuving.Woensdag 28 Juli.

12.15-12.45 :   Dick Willebrandts.

13.45 :   De vrije Woensdagmiddag.
Vijf kwartier voor de jeugd met Slim en Sloom, den opstelwedstrijd, rariteiten van Professor Snuffel en het Jeugdstormkwartier.

15.15-16.45 :   „Halfweg”.
Een luchtig programma, met Johan Jong, orgel, Erica Rosch, zang, Bandi Balogh en zijn Hollandsch orkest en Boyd Bachmann.

19.15-22.00 :   Avondprogramma.
De Groninger Orkestvereeniging o.l.v. Kor Kuiler met medewerking van Harry Wiggelaar, viool. Onderbroken om 19.45 voor „Een halfuurtje op een muziekavond bij de familie Speelman”.Donderdag 29 Juli.

11.15-12.00 :   Het Röntgenkwartet.
Uitgevoerd worden Kwartet in F groot van Dvorak en het kwartet in D groot van Albert Roussel.

12.15-12.45 :   Frans Wouters.

13.05-14.00 :   Werkpauze-concert.
Een uitzending uit de TWEKA-fabrieken in Geldrop. Hierin optreden van de Melodisten met zang van Ans Heidendaal.

16.00-16.45 :   Omroeporkest o.l.v. Louis Schmidt.

19..15-22.00 :   Avondprogramma.
Het Concertgebouworkest o.l.v. Eduard van Beinum. Medewerker: Louis Zimmerman, viool. In de pauze een bewerking van het boek van C. en M. Scharten-Antink: „Littoria”, door Philip van de Wetering. Een kort en globaal overzicht van het geweldige werk: de drooglegging der Pontijnsche moerassen.
Na „Littoria”: Corrie Bijster, sopraan, Elisabeth Everts, piano en Willem Noske, viool. Uitgevoerd worden o.a. Sonate viool en piano in G van Mozart en Sonatino viool en piano van Constantinescu. Liederen van Dvorak en Henk Badings. (Chansonettes op anonyme teksten).Vrijdag 30 Juli.

11.00-11.30 :   De Omroep-Kleuterklas.
Jettie Corbelli zwaait den scepter over de kleuters in een uitzending geheeten: „De konijntjes spelen Indiaantje”.

12.15-12.45 :   Dick Willebrandts.

13.05-15.00 :   „Tusschen de Bedrijven”.
Medewerkenden: Henk Fortuin, zang, Johan Jong, orgel, Gerard van Krevelen met orkest en de Melodisten.

19.15-22.00 :   Avondprogramma.
Muzikale medewerking: Otto Hendriks met orkest. Voorts een detective-luisterspel van A. Lambooy, geheeten: „Bewijs” en een grappige causerie van Josselin de Jong over het „Kruidje Roer me niet”.Zaterdag 31 Juli.

12.15-12.45 :   Frans Wouters.

13.05-13.30 :   Boyd Bachmann en zijn orkest.

13.40-14.00 :   Boyd Bachmann.

14.00-15.00 :   Orkestwerken.
Het Utrechtsch Stedelijk orkest o.l.v. Willem van Otterloo met medewerking van Albert Dana, tenor.

15.00-16.45 :   Bonte Zaterdagmiddag.
Marinus Komst, trompet. Robin Fox, kunstfluiter. Julia de Gruyter en Rien van Noppen, voordracht. Fred. Kroon, piano. Henk Fortuin, zang. Het dameskoor „Aethercharme”. Muzikale medewerking van Gerard van Krevelen en orkest en de Melodisten.

17.20-18.00 :   Dick Willebrandts.

19.30-20.00 :   „Don Quichotte”.
Een luisterspel over de avonturen van dezen vreemden ridder, bewerkt naar het boek door L. Vreeland. Deel I.

20.00-21.00 :   Cabaret.
„De jonge Nederlanders”, een geestrijk en frisch cabaret, samengesteld door Wim Ibo.

21.00-22.00 :   Omroeporkest.
In de pauze: „Pieter de Smeerpoets gaat buiten zijn boekje”, luimige bijzonderheden over een viezen knaap, door Erik Uyldert.
[1]Programma-overzicht uit „Cinema & Theater”, 1943, nr. 30 (Amsterdam, 23-07-1943).