PHILIP RAACK's AVONTUREN. 1


      Bij de stationskiosken en bij den boekhandel kan men tegenwoordig voor drie stuivers een nieuw detective-romannetje koopen, dat er smakelijk uitziet en de avonturen van den detective Philip Raack beschrijft. Elke twee weken verschijnt er een nieuw deeltje.
      Philip Raack is een onderneemend, moedig en scherpzinnig man, die in samenwerking met zijn huisknecht en zijn geliefde allerlei spionnagezaken, chantage-geschiedenissen, geheimzinnige moorden e.d. weet op te lossen. De opwindende scènes, waartoe dit alles aanleiding geeft, worden in schrille kleuren afgebeeld op het omslag, dat om de boekjes zit, zoodat een argeloos reiziger, die graag wat lichte lectuur in zijn zak heeft als hij op den trein stapt, er gemakkelijk toe komt zich een deeltje aan te schaffen.
      Helaas heeft de uitgever vergeten, ergens op den omslag een hakenkruis te drukken, zoodat de argelooze kooper niet van tevoren zien kan, dat hij zich een nazi-propagandageschrift aanschaft.
      Philip Raack is namelijk een intiem medewerker van de bloedhonden van de Gestapo; hij maakt jacht op onderduikers, op illegale organisaties, op Joden en op alle vrijheidsstrijders, die in een strijd op leven en dood gewikkeld zijn met den Duitschen tyran. Philip Raack is een van die Nederlandsche ploerten, die er zijn werk van maakt om landgenooten aan den Sicherheitsdienst uit te leveren. Dat de schrijver van de boekjes van een dergelijke figuur een held wil maken, is zijn zaak. Maar het is een bedriegelijke nazi-truc om te trachten, dergelijke lectuur onder de valsche vlag van onschuldige ontspanning onze huiskamers binen te smokkelen.[1]Artikel uit „Het Parool” (Amsterdam, 30-10-1943).