RIJKSRADIO-OMROEP
DE NEDERLANDSCHE OMROEP
BUREAU DIRECTEUR-GENERAAL
Tel. K 2950-4041 - Postgiro 400.000Den Heer W.H.M. van den Hout

van Imhoffstraat 31

Uw kenmerk en uw brief vanD E N     H A A G
    22 October 1943 1

OnderwerpOns briefmerkHILVERSUM, Schuttersweg 8
kritiek op den OmroepWAH/Bd   348222 October 1943


Wanneer U opmerkingen van organisatorischen en principieelen aard heeft of brieven ontvangt, legt U ze dan eerst aan ons voor, alvorens ze te publiceeren. Aangezien de Omroep zelf niet vrij is in zijn doen en laten, werken Uw stukjes als het gedans van een olifant in een porceleinkast.
Het grootste deel van de brief van den Heer de Jong betreft de doorgifte van radiocentrale-programma's. Dergelijke klachten moet hij richten tot de Radiocentrales (Hoofdbestuur PTT, Kortenaerkade 12, den Haag), die trouwens weer handelen volgens opdrachten van de Duitsche overheid.
de Directeur-Generaal

[handtekening 2]
Verzoeke Uw antwoord uitsluitend te richten aan den NEDERLANDSCHEN OMROEP, Bureau Directeur-Generaal, Schuttersweg 8, HILVERSUM zonder vermelding van persoonsnamen.

210.1.1 - 6.42-A 5-K 2492
[1]De bedoelde brief van Willem d.d. 19-10-1943 is niet de brief die in het NIOD-archief is bewaard. Ook de brief van dhr. de Jong, waarvan hier sprake is, is niet bewaard gebleven.
[2]Onleesbaar.