Uw kenmerk :Uw datum :Ons kenmerk :Onze datum :
RCT/Sch/MB8 Sept. 1943.

Onderwerp :Den Heer W.W.Waterman,
p/a Nederlandsche Omroep,
H i l v e r s u m.


Waarde Waterman,

Hierbij een schrijven over je laatste Microfoon-rubriek. Ik stel mij voor, dat je er in kringen van den Omroep misschien wel eens minder aangename dingen over hebt gehoord. Houd je er wel rekening mee, dat wij als redactie voor de "Omroeppolitiek" niet verantwoordelijk kunnen zijn en van ons uit niet kunnen beoordeelen wat voor de belangen van den Omroep dienstig is en wat niet?

Kan je je contract met Rutgers of den D.-G. 1 dusdanig maken, dat je hen van tevoren hetzij van den inhoud van de algemeene bijdragen op de hoogte stelt, hetzij hun de copie voorlegt?

Inmiddels, met beste groeten,
Hoogachtend,
Hoofdred. "Cinema & Theater"

[handtekening]

Mr. H. Scholte.
bijlage 2


5500-4-42-K 1795[1]Directeur-Generaal.
[2]De bijlage (ongetwijfeld het in de brief bedoelde nummer van „Cinema & Theater”) ontbreekt in het NIOD-archief.