WAARSCHUWING TEGEN PHILIP RAACK1      Er moeten heel wat waarschuwingen uitgaan tegen vergif dat op persgebied onder het volk wordt gebracht. Zoo valt er nu ernstig te wijzen op een nieuw „veertiendaagsch tijdschrift”, dat in dezen tijd van de persen rolt. Dat er nog papier voor is? Het telt 32 pagina's en biedt voor drie stuivers een roman voor trein-lectuur, de avonturen van Philip Raack.
      Het is weer zoo argeloos als alles. Niemand, die aan een kiosk zoo'n prulletje koopt, verwacht iets anders dan een verhaaltje van een of andere speurder, die een aantal moorden uitzoekt. Per moord kosten die dingen dan een stuiver of een dubbeltje.
      Zoo is het inderdaad ook met Philip Raack's spannende belevenissen. Het is een prul, gevaarlijk om de sensatie, die losgeslagen figuren van de kook brengt, maar verder zonder pretentie.
      In deze serie zijn er nu vijf verschenen. De eerste is ongevaarlijk, maar men is nog niet aan nummer vier toe: „Dr. Kramer ontmaskerd”, of Philip Raack werpt zijn masker af en ontpopt zich als een regelrecht landverrader, die een illegale, in zijn vaderland tegen een overmachtigen vijand strijdende organisatie, in de val lokt. Het avontuur is dan, dat hij de leider daarvan ontmaskert. De voorstelling is zoo, dat in Philip alle goede eigenschappen als vaderlander, sociaal mensch en weet ik al niet wat, zich hebben vereenigd, zoo in de lijn van Sherlock Holmes en Ivans. Hij is een vent van staal, moed, durf, uithoudingsvermogen, vernuft en kloekzinnigheid en hij valt met zijn meisje, ook al zoo'n wonder-begaafd schepsel, in handen van een „bandiet”, die hen eerst met geld tracht om te koopen en daarna met moord bedreigt. Natuurlijk weigeren ze fier en ontmaskeren zij een komplot, midden onder een hagelende bommenregen van een Engelsch bombardement tegen de burgerbevolking. Een stroom van vuiligheden aan het adres van hen, die weigeren in het schuitje van den vijand te stappen, weet men op deze wijze te spuien. De argelooze lezer trapt erin.
      Weet ge, dit verhaal is leugen van het eerste tot het laatste woord! Die in Nederland aan illegaal werk doet, moet durf, beleid en doodsverachting bezitten en hij weet zich belaagd, door het schuim van de natie, dat met den vijand heult en dat door velerlei lage, gemeene slimmigheden en omkooperij onze fiere Nederlanders naar de vuurpeletons leidt.
      Hier loert weer een vijand op ons aller leven. Onderken hem goed, hij wil onze weerstand breken.
      Wij waarschuwen met ernst: Laat Philip Raack en zijn wonderlijke uit zijn duim gezogen sensatie liggen. Er is in ons land ook zonder dat nu al sensatie genoeg. Zelfs drie van onze waardelooze stuivertjes is nog teveel voor dit vergif.[1]Artikel uit „Trouw” (Amsterdam, 08-04-1943).