K 1167


Fr. S/NH


s-Gravenhage, 24 September 1942.


Den Heer W.H.M. van der Hout
Imhoffstraat 31
s-Gravenhage.  


Kameraad,

Hierbij noodigen wij U uit bijgaande triologie "De sage van Kai-Roi" 1 voor "De Schouw" te willen bespreken.

In verband met de beschikbare plaatsruimte verzoeken wij U ons een beknopte recensie te willen doen toekomen.

Met nationaalsocialistischen groet,[handtekening]

(D.Fr.H. Sampimon)

Bijlage:

1 triologie
[1]De sage van Kai-Roi : een cyclus leesdrama's uit 1940 van de Vlaamse auteur Dirk Vansina (eig. Desiderius Maria Cornelia Ludovicus Vansina (* 25-05-1894 , † 16-01-1967).