K 1167


Fr. S/NH


s-Gravenhage, 5 September 1942.


Den Heer v.d. Hout
van Imhoffstraat 31
s-Gravenhage. 


Kameraad,

Hierbij noodig ik U uit bijgaand werk "De minnaars van Teruel" door Marcel Coole 1 voor "De Schouw" te willen bespreken.

In verband met de beschikbare plaatsruimte verzoek ik U echter ons een zeer beknopte recensie te willen doen toekomen.

Met nationaalsocialistischen groet,D.Fr.H. Sampimon

i.o.

Bijlage:

1 boek
[1]De minnaars van Teruel : episch gedicht uit 1938 van de Vlaamse auteur Marcel Jozef Coole (* 21-08-1913).