UW NR.:ONS NR.: HD/P 536 Vt.DAT.:     19 September 1941.


Den Weledelgeboren Heer
W.H.M. van den Hout

van Imhoffstraat 31

D e n   H a a g.
Waarde Kameraad,


Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn de proeven van de "Geschiedenis der Jong-Vlaamsche Beweging" klaar te leggen, opdat ik deze a.s. Maandagochtend kan laten halen?
Bij voorbaat mijn dank.

Met onzen groet: NEDERLAND
Uitgeverij De Veste,


[handtekening]

R.W. Haentjes Dekker.