N A T I O N A A L     F R O N T

Hoofdkwartier
BESLUIT VAN DEN LEIDER


Nr. 677

De Leider van Nationaal Front besluit:
dat Kameraad W.H.M. van den Hout, 1e. v.d. Boschstraat 11 te s Gravenhage, benoemd wordt tot lid van den Publiciteitsraad.
Dit Besluit treedt heden in werking.
Met de uitvoering van dit Besluit is belast de Leider van het Departement van Organisatie en Propaganda.'s Gravenhage, 10 Mei 1941.

w.g. Arnold Meijer,
LEIDER VAN NATIONAAL FRONT.

Voor eensluidend afschrift,
Het Departement van Organisatie en Propaganda,
De Leider van het Departement,

[handtekening]

J.M. van de Wetering, Ing.