's Gravenhage, 10 Mei 1941.
Den Heer W.H.M. van den Hout,
1e. van den Boschstraat 11,
's G r a v e n h a g e.
Waarde Kameraad,
                        Hierbij bevestig ik Uw benoeming tot lid van den Publiciteitsraad.
                        Ik verwacht van U de inzet van Uw volle persoonlijkheid bij de werkzaamheden van den Raad, welke mogen strekken tot uitbloei van onze Beweging en tot heil van ons Volk!


Met Nederlandschen groet,

[handtekening (Arnold Meyer)]

LEIDER VAN NATIONAAL FRONT.