TELEFOON 21545 EN 21546
GIRO 207915 TEN NAME VAN
„VOLK EN VADERLAND”

DICT.:
AFD.:
TYPE:
No.
HK.
DIRECTIE
CH.


LEIDEN,
      26 Juni 1940.
KAISERSTRAAT 9
Den heer W.H.M. van den Hout
                  Menzies 1,
Soestdijkerweg 32 N.,
B I L T H O V E N.

Volksgenoot,

Wij kwamen in het bezit van Uw schrijven van den 20sten dezer, gericht aan kameraad Mr. Rost van Tonningen.

Uw bedoeling is ons volmaakt duidelijk. Onmiddellijk na verschijnen van het boek 2 wachten wij 3 exemplaren, geadresseerd aan H.J. Kerkmeester, Postbus 2, Leiden en daarna bepalen wij onze houding.

In afwachting teekent met Nationaal-Socialistischen groet,      H O U   Z E E!
N.E.N.A.S.U.

[handtekening]
H.J. Kerkmeester.


Noot.
Ingesloten bijlage 553 in dank terug.

A.b.


Bijlage.Uitgave o.m. van: VOLK EN VADERLAND - NIEUW NEDERLAND - ONTWAKEND VOLK -
ARBEIDSFRONT - VOLK IN NOOD - DE PLOEGER
[1]Wat betekent, in naam van alles wat roodharig is, de toevoeging "Menzies"?
[2]„De kruistocht van Generaal Taillehaeck”, deel 1.