De droomfabrikant 1
Was Willy Waterman in Hollywood?


      Van verschillende zijden wordt ons schriftelijk en mondeling de verzekering gegeven, dat de man, die zich achter het pseudoniem Willy Waterman verbergt en die een lijvig boek schreef over Hollywood, nooit van zijn leven in Hollywood is geweest, al beweert hij dan ook dat hij er enkele maanden heeft doorgebracht 2.
      Indien deze pertinente beweringen waarheid zijn, dan heeft de heer Waterman de brutaliteit wel heel ver gedreven. In zijn voorwoord stelt hij zich de dringende vraag, of hij, Willy Waterman, met zijn hand op zijn hart kan verklaren, dat alles wat hij schreef in zijn boek verantwoord was en dat hij de volle waarheid had gezegd. En hij beantwoordt die vraag bevestigend. Zou hij nu moeten bekennen, dat hij Hollywood nooit heeft gezien, dan zou dit beteekenen, dat hij zijn lezers en misschien ook wel zijn uitgever eenvoudig-weg bedrogen heeft.
      Wij hebben zijn boek ongeloofwaardig genoemd en geen oogenblik heeft de schrijver op ons den indruk gemaakt, Hollywood met verstandige oogen bekeken te hebben. We hebben hem zelfs eenigszins belachelijk gemaakt om zijn overdrijvingen naar alle kanten, overdrijvingen, die hem in zestig procent van de menschen in Hollywood genieŽn deden zien en nochtans in contact deden komen met de resteerende veertig procent, die hij voor krankzinnig hield. Het boek had echter ook zoo geschreven kunnen zijn, dat het een betrouwbaren indruk maakte en ook dan zou het op bedrog hebben berust, indien althans onze zegslieden gelijk hebben.
      Hoe dit alles ook zij, het zou interessant zijn te vernemen, hoe de heer Willy Waterman zelf denkt over de beschuldigingen, die men tegen hem inbrengt en of hij waar kan maken, dat deze beschuldigingen onverdiend zijn. Wij zijn benieuwd.[1]Artikel uit „De Tijd” (Amsterdam, 11-05-1940).
[2]Willems zus Marie-Josť maakte op 7 mei 2003 in een mailtje aan de Bob Evers-mailinglist een einde aan alle twijfel: „Willem is nooit in de USA geweest. Dichtung und Wahrheit liepen bij hem toch al dwars door alles heen, ook in zijn leven.”