LEZEN OVER KARL MAY

J. H. 1

Bij het Ned. Bibl. & Lektuur Centrum verschijnt een serie informatieve boekjes over jeugdschrijvers of beter over schrijvers die door de jeugd gelezen worden. Ons lid Mevr. I. Stassen-Driessen stelde in deze reeks een boekje samen over Karl May, de schrijver wiens boeken in miljoenen zijn verspreid, maar over wiens persoon grote onwetendheid bestaat.
In 21 bladzijden geeft de schrijfster een uitstekend overzicht van het leven van K.M. en laat zien dat vooral zijn jeugd de grondslag vormde voor zijn latere werk. Zijn begin als veelschrijver, zijn opgang tot groot succes, het bekend worden van zijn “misdaden” en de hetze die daarop volgde tot zijn belangrijkste werken, waarin hij opriep tot wereldvrede en broederschap tussen de mensen. Jammer genoeg zijn deze boeken nooit in het Nederlands vertaald en dus weinig bij ons bekend.
Onder het hoofdstuk “Achtergronden” vindt men korte gegevens betreffende de Indianen toen en nu en ook een literatuuropgaaf verwijst naar goede verhalende en informatie boeken.
De brochure is verzorgd uitgegeven met veel foto’s en kost ƒ 7,20 excl. porto. U kunt die bij DE KIVA bestellen.


[1]In: De Kiva, juli 1984.
De afkorting J. H. staat voor Jacobus Heyink (* 1906 , † juli 1997), boekhandelaar te Rotterdam en later te Bennebroek; oprichter van De Kiva, een tijdschrift voor iedereen die geïnteresseerd was in indiaanse culturen.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website