Brief aan E. van Linden

Michiel van der Pol 1

Steenwijk, 17-03-80,

Aan Dhr. E. v. Linden,
p/a Dhr. J. Heuink,
Ixialaan 8,
Bennebroek.

                           Geachte heer v. Linden,

Hierbij doe ik u toekomen een map met allerlei materiaal over de schrijver Karl May.
Het een en ander heb ik in de loop van de jaren verzameld, en stel ik nu gaarne ter beschikking van u, omdat u er de juiste waarde aan weet te hechten.
Daar alles gekopieerd is, kunt u het in zijn geheel behouden. Bij enige stukken heb ik opmerkingen of vragen geplaatst. Mijn vraag aan u is, of u mij deze vragen zou willen beantwoorden en evt. commentaar wilt geven op het u toegestuurde.
Enige andere vragen mijnerzijds:
a

Wie tekende de omslagen van de Prisma K.M.-uitgaven?

b

Wie tekende de omslagen van de huidige uitgave van de G.W. (Grüne Bände, 73 stuks)?

c

Ik leef hier in Steenwijk totaal geïsoleerd v.w.b. contact met anderen die iets van K.M. weten. Dit is voor mij funest, omdat ik geen Duits ken, en daarom aangewezen ben op wat ik toevallig zie en hoor. Mijn vraag is dan ook of er in het land contacten mogelijk te leggen zijn, zodat zoals in mijn geval ik eens iemand zou kunnen bellen. Ook zou ik u wel eens persoonlijk willen bellen, zou dat mogelijk zijn?


Hopende u van dienst te zijn geweest en een positieve reactie tegemoet ziende, teken ik met een vriendelijke groet.

                           M. J. v. d. Pol
                           [adres en telefoonnummer]


  [1]Brief van Michiel van der Pol aan E. van Linden, 17 maart 1980.
Michiel van der Pol is van jongs af aan een gedreven Karl May-fan en vanaf 2010 beheerder van de Facebook-groep Worldwide Karl-May-Vereniging.
Ernst van Linden is het pseudoniem waaronder een zekere Wouter T. Klaren de boeken „Dr. Karl May” (1976; samen met bacterioloog Dr. C. J. Schuurman (voluit: Cornelis Johannes Schuurman, * 5 juli 1898 , † 18 november 1979)) en „Enige essentiële elementen in leven en werk van Karl May” (1979) schreef.
Jacobus Heyink (* 1906 , † juli 1997) was een boekhandelaar te Rotterdam (later Bennebroek) en oprichter van De Kiva, een tijdschrift voor iedereen die geïnteresseerd was in indiaanse culturen.
  [2]Op 5 april 1980 stuurde E. van Linden een handgeschreven briefje als antwoord aan Michiel van der Pol:

Amersfoort, 5 april 1980.

De Heer M. J. van de Pol
[
adres]
Steenwijk.

                           Geachte Heer v.d. Pol,

Tot mijn spijt ben ik wegens omstandigheden niet in staat U de gevraagde informatie te verschaffen.
Ik dank U voor het toegezonden materiaal waaraan ik grote waarde hecht en wellicht te zijner tijd nog eens kan gebruiken.
Voor vragen betreffende Karl May kunt U altijd terecht bij de heer Heyink.
                           Vriendelijke groeten van
                           [
handtekening W. Tj. Klaren]                            (E. v. Linden)
Laten wij dan, jaren later, Michiel van der Pol een handje helpen: de tekenaars van de inmiddels 96 delen Gesammelte Werke zijn:
Carl Lindeberg: deel 1, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 (tot 2005), 31, 32, 34 (seit 2014), 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49 (t/m het 160e duizendtal), 50 (tot 1988), 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64 en 65.
Carl Lindeberg (nagetekend door Bruno Schwatzek): deel 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16 (tot 1996), 17, 18, 20 (tot 2005), 21 (tot 2005), 22 (tot 2005), 27 (tot 2000), 36, 47 en 48 (tot 2000).
Carl Lindeberg (nagetekend door Roy Paul Drake): deel 25.
Carl Lindeberg (nagetekend door Klaus Lehmann): deel 26 en 42.
Carl Lindeberg (nagetekend door Walter Hertel): deel 62 en 63.
Bruno Schwatzek: deel 7, 8, 9, 30 (tot 2021), 53 (tot het 597e duizendtal).
Claus Bergen (nagetekend door Klaus Lehmann): deel 24.
Zdeněk Burian: deel 11 (tot 1996), 12, 13, 33, 39 (tot 1999), 50, 60, 66, 67, 68, 69, 70 en 78.
Klaus Lehmann: deel 28, 39 en 76.
Sascha Schneider (nagetekend door Carl Lindeberg): deel 29 (t/m het 190e duizendtal).
Sascha Schneider (nagetekend door Bruno Schwatzek): deel 29 (t/m het 358e duizendtal).
Sascha Schneider (nagetekend door Roy Paul Drake): deel 29.
Roy Paul Drake: deel 30, 44, 53, 71, 72, 73 en 74.
Selmar Werner: deel 34 (tot 1992) en 91.
Georg Lebrecht: deel 39 (tot 2000).
Carl-Heinz Dömken: deel 49, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 en 88.
Falk Klinnert en Klaus Lehmann: deel 75. Onbekende kunstenaars uit de negentiende eeuw: deel 89 en 92.
Milan Fibiger: deel 90.
Torsten Greis: deel 93, 94, 95 en 96.
De vijftig Nederlandse Karl May Pockets (Prisma/Het Spectrum) zijn hiervan afgeleid, zodat vraag a ook meteen beantwoord is.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website