de Lezer Heil

anoniem 1

de heer M.J. v.d. P. 2 Ik ben mij niet bewust in mijn stukjes regelmatig de naam van Karl May te gebruiken. Wel heb ik zijn boeken in mijn jeugd met spanning gelezen. Ook heb ik jaren geleden eens een artikeltje gewijd aan Karl May en zijn werk. Een nieuw artikel of „special” zoals u aangeeft zit er van mijn hand voorlopig niet in. U bedoelt toch Karl May en niet Karl Marx? Laatstgenoemde schrijver is weer helemaal in. Vooral bij losgebroken monniken en op hol geslagen gereformeerde en hervormde dominees.


  [1]In: Steenwijker Courant, 22 februari 1980.
Het bedoelde briefje van Michiel van der Pol (zie noot 2) was gericht aan „Ceka”, Pieter de Koning en Kees van de Reest, alle drie medewerkers van de Steenwijker Courant, dus we mogen aannemen dat het bericht van een van hen afkomstig is; waarschijnlijk van de heer of mevrouw „Ceka” die in 1971 een tweetal artikelen over Karl May publiceerde, waarvan een waarschijnlijk in de Steenwijker Courant. (Over Pieter de Koning is niets bekend, terwijl Kees van de Reest de naam Karl May een aantal malen liet vallen in een tweetal artikelen in 1979 en 1980: dat was toen bepaald geen „jaren geleden”).
  [2]Bedoeld wordt Michiel van der Pol, van jongs af aan een gedreven Karl May-fan en vanaf 2010 beheerder van de Facebook-groep Worldwide Karl-May-Vereniging.
Deze brief d.d. 18 februari 1980 aan drie medewerkers van de Steenwijker Courant is bewaard gebleven:

Steenwijk, 18-02-80,

Aan: Ceka,
Pieter de Koning,
Kees van der Reest,
p/a Boom pers,
Markt 56,
Steenwijk.

                           Geachte Heren,

In de artikelen die er geregeld uit uw pennen vloeien, valt geregeld de naam van Karl May, of van een van zijn beschreven helden.
Door dit bovenstaande vermoed ik, dat u min of meer K.M.lezers bent. K.M. werd geboren op 25 febr. 1842, deze datum komt er een dezer dagen weer aan.
Als een rechtgeaard K.M.fan, verzoek ik u derhalve om rond deze datum een “special” aan K.M. te wijden, d.m.v. een artikel over hem. Misschien dat K.M. hierdoor bij een wat breder publiek een wat positievere bekendheid kan krijgen dan dat hij tot nu toe heeft.
De schrijver is en wordt veelal niet als een volwaardig schrijver aangezien, en dat is toch gezien het werk dat hij geschapen heeft, niet terecht.
Een werkelijk positief stuk over hem kan daar toch wel iets aan veranderen.
Hopende dat ik mij in uw interesse niet vergis, teken ik met een vriendelijke groet,

                           M. J. v. d. Pol
                           [adres en telefoonnummer]Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website