De moord op Winnetou

anoniem 1

Bij de Baarnse uitgeverij „In Den Toren” is onder de titel „De moord op Winnetou c.s.” 2 een door Van Driehuis uit het Duits vertaald boekje verschenen waarin auteur S. von Nostitz uitvoerig en met een lofwaardig streven naar objectiviteit beschrijft hoe in tweehonderd jaar tijd het overgrote deel van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking van Noord-Amerika is uitgeroeid. De kwestie van dit gedane onrecht en hoe dat te herstellen houdt het Amerikaanse geweten in stijgende mate bezig, hetgeen vorig jaar nog geïllustreerd werd door de afkondiging van een schadeloosstellingsprogram voor de Indianen door president Nixon 3. „Wat honderd, tweehonderd jaar geleden tussen de Atlantische Oceaan en de Pacific gebeurde is niet even de zaak van een enkele natie”, zegt de auteur als hij zonder een zondebok te willen aanwijzen praat over wie verantwoordelijk is voor de Noordamerikaanse Indianenmoord. Belangrijker wellicht dan het zoeken naar verantwoordelijken in het verleden is de aandacht te richten op hoe dergelijke vaak mensonwaardige gebeurtenissen in de toekomst vermeden kunnen worden. Want dat er de laatste jaren in ruime mate opzettelijke volkerenmoord is begaan tegenover Indianen in Brazilië staat intussen wel vast door de eigen verklaringen van de Braziliaanse justitie. En over de perspectieven voor de Indiaanse bevolking in deze en andere gebieden laat de auteur geen optimistische geluiden horen. „De moord op Winnetou c.s.” telt 152 pagina’s en kost ƒ 9,75.


[1]In: Het Vaderland, 12 augustus 1971.
[2]Originele Duitse titel: „Die Vernichtung des roten Mannes”, Siegfried von Nostitz, 1970.
[3]Richard M. Nixon (voluit: Richard Milhous Nixon, * 9 januari 1913 , † 22 april 1994) was van 1969 tot 1974 de 37e president van de Verenigde Staten namens de Republikeinse Partij.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website