Ingeboekt

anoniem 1


★ KARL MAY – Winnetou, het opperhoofd der Apachen. Onverkorte uitgave in een nieuwe Nederlandse vertaling van wat blijkbaar een onverslijtbaar jongensboek is. De indertijd vaste uitgever van Mays boeken, Becht in Amsterdam 2, bracht in de naoorlogse jaren verkorte edities waaruit de soms nogal langdradige beschrijvingen waren verwijderd. Daarna verscheen een belangrijk deel van Mays oeuvre, nadat de auteursrechten erop waren verjaard, bij Het Spectrum. En nu is dan de derde uitgever aan de beurt. Tegelijk met het levensverhaal van Winnetou is, eveneens in een onverkorte paperback-editie een nieuwe druk verschenen van Winnetou en Old Shatterhand. Uitgave: Skarabee, Laren N. H.; resp. 284 en 294 blz., per titel ƒ 7.90.


[1]In: Leeuwarder Courant : hoofdblad van Friesland, 12 februari 1971.
[2]Herman Johan Wilhelm Becht (* 25 maart 1862 , † 26 februari 1922) was aanvankelijk handelsreiziger voor Van Holkema & Warendorf, maar al in 1892 vestigde hij zijn eigen uitgeverij in Amsterdam. In het logo van de uitgeverij stonden de initialen H.J.W.B. voor de zinsnede „Hebt In Werken Bevrediging”. In 1986 werd de uitgeverij overgenomen door Johannes Hendricus Gottmer (* 1902 , † 1974: Gottmer Uitgevers Groep) in Haarlem; de boeken van Becht verschijnen echter nog steeds onder hun eigen naam.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website