Karl May als ‘de voorloper van de Unesco’

Indianenliefhebbers naar Rotterdam voor pow-wow


anoniem 1


ROTTERDAM – Sinds zes jaar bestaat er een speciaal contactblad voor indianen- en Karl May-liefhebbers, De KIVA. De naam doet denken aan een tijdschrift voor avontuurlijke jongens, maar dat is het beslist niet. Onder de ruim 200 abonnees bevinden zich artsen en professoren.

Oprichter en hoofdredacteur is de heer J. Heyink 2 uit Bennebroek. Sinds zijn h.b.s.-tijd is hij „gek op alles wat met de Noordamerikaanse Indianen te maken heeft”. Hij had graag „Indianoligie” gestudeerd, maar dit plan is om gezondheidsredenen en door de crisis (toen het onmogelijk was Amerika binnen te komen) niet doorgegaan.

Liefde

„Het voornaamste doel van de KIVA-abonnees is de liefde voor vreemde volkeren te verbreiden,” aldus mevrouw Heyink. Daarom is Karel May zo belangrijk. „May is eigenlijk de voorloper van de Unesco. Hij heeft door zijn schrijven de belangstelling voor andere volkeren opgewekt.”
Eenmaal per jaar is ’t „POW-WOW-dag” voor de KIVA-abonnees. Uit alle delen van het land komen ze bij elkaar om een uitgebreid programma bij te wonen. Dit programma gaat natuurlijk wel uitsluitend over Indianen of over Karel May.

Ritueel

Morgen is de POW-WOW 1970 (de naam is ontleend aan de rituele bijeenkomsten van Indianen) in het Museum voor Land- en Volkenkunde in Rotterdam.
Op het programma staan o.a. lezingen over de communcatiemoeilijkheden met Indianen, hun beeldschrift en gebarentaal en een kleurenfilm over een echt puberteitsfeest bij de Apachen.

Er is ook tijd voor Karl May vrijgemaakt. Drs. L. v. Bommel zal door middel van dia’s iets van de schatten uit het Karl May-museum in Radebeul 3 laten zien. Tot slot van het feest is er en Indianen-quiz, waar de aanwezigen kunnen tonen genoeg van Indianen af te weten om zich liefhebber te noemen.


[1]In: Het Vrije Volk : democratisch-socialistisch dagblad, 18 april 1970.
[2]Jacobus Heyink (* 1906 , † juli 1997) was een boekhandelaar te Rotterdam en oprichter van De Kiva, een tijdschrift voor iedereen die geïnteresseerd was in indiaanse culturen.
[3]Gaat het om vooroorlogse dia’s of is er een fout in de tekst geslopen? Het Karl-May-Museum zat tussen 1960 en 1994 namelijk in Bamberg.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website