Ether-meter

Onmiskenbare neiging bij VPRO


J. v. H. 1

DE VPRO heeft de onmiskenbare neiging haar zendtijd te besteden aan verschijnselen en bewegingen die niet meer bestaan, of aan personen die uit hun functie zijn ontheven. Vorige week een uitgebreid interview met de scheidende burgemeester van Amsterdam 2 en zaterdag een reportage over Provo, dat zichzelf opgeheven heeft.

Het verslag over Provo was goed bedoeld en welwillend van toon maar bood weinig nieuws, of het moest zijn dat de sympathieke doch ook enigszins over de witte fiets getilde voormalige staatssecretaris Egas 3 voor het eerst in een uitzending over Provo ontbrak..
Rob Stolk 4 zei terecht: „Zelfs deze uitzending is verkeerd, want zij bevordert de instandhouding van een image dat belemmerend werkt.”

DE rubriek Drukwerk van de NCRV over de relatie tussen pers en kerk beleefde haar laatste uitzending. Ik kan zeggen, dat het mij niet spijt. In deze rubriek kon de ene gesprekspartner alleen duidelijk maken dat hij de holle frase van de andere begreep door haar nog wat verder uit te hollen.

GISTERAVOND bracht de NTS twee aardige programma’s. Een semi-documentaire over Karl May, die als klager in een proces verwikkeld is wegens aantasting van zijn goede naam. Het stuk was hier en daar sentimenteel maar bood zelfs in deze gedramatiseerde vorm veel interessante informatie over deze wereldverbeteraar en wreker op de maatschappij.
De documentairereeks over het bevolkingsvraagstuk bracht gisteravond een aflevering over Amerika. Het was goed de weliswaar trivale maar onweerlegbare conclusie weer eens te horen dat de gemakkelijkste oplossing voor geluidshinder, verkeerschaos, woningnood, luchtverontreiniging en welvaartsspreiding ligt opgesloten in het gebruik van voorbehoedmiddelen.


[1]In: Algemeen Handelsblad, 12 juni 1967.
Wie er schuilgaat achter de initialen J. v. H., is (mij) niet bekend.
[2]Gijs van Hall (voluit: Gijsbert van Hall, * 21 april 1904 , † 22 mei 1977) was een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, PvdA-politicus, burgemeester van Amsterdam van 1957 tot 1967 en senator van 1956 tot 1971. Uit onvrede over het ontslag van hoofdcommissaris van politie H. J. van der Molen (voluit: Hendrik Jan van der Molen, * 4 juni 1911 , † 21 juni 2005) gooide de bekende – en in sommige kringen beruchte – Nederlandse schrijver Wilhelmus Henricus Maria van den Hout (alias Willem W. Waterman alias Willy van der Heide alias Sylvia Sillevis alias Victor Valstar alias Victor H. Huitink alias Joke Raviera alias C.B. McInverness M.D. Ph.D. enz. enz., * 3 juni 1915 , † 24 februari 1985) een ruit in in de ambtswoning van Van Hall. Per 1 juli 1967 werd ook Van Hall ontslagen.
[3]Cees Egas (voluit: Cornelis Egas, * 1 augustus 1913 , † 21 december 2001) was een Nederlands politicus, namens de PvdA lid van de Tweede Kamer van 1952 tot 1965 en van 1967 tot 1972 en staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in het kabinet Cals van 1965 tot 1966.
[4]Rob Stolk (voluit: Robert Stolk, * 23 februari 1946 , ’ 31 maart 2001) was een Nederlands politiek activist en drukker. In 1965 richtte hij, samen met onder anderen Roel van Duijn (voluit: Roeland Hugo Gerrit van Duijn, * 20 januari 1943) en Garmt Kroeze (voluit Kornelis Garmt Kroeze, * 5 augustus 1937 , † 8 november 2017), Provo op, een ludiek-anarchistische beweging, die bestond tot 1967. Tijdens Provo begon Stolk een carrière als maatschappelijk betrokken drukker; na de opheffing van Provo in 1967 richtte hij in 1969 het „Koöperatief Woningburo De Kraker” op en gaf hij een krakershandleiding uit. Voor de bezetting van het Maagdenhuis verschafte Stolk het breekijzer; in de jaren zeventig was hij actief in de „Aktiegroep Nieuwmarkt”.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website