Sjors van de Rebellenclub

anoniem 1DIT IS WINNETOU
opperhoofd der Apachen
DIT IS OLD SHATTERHAND
bloedbroeder van Winnetou


Herinnert u zich nog hoe u van deze twee onsterfelijke romanfiguren heeft genoten?
Waren uw jongensjaren niet gevuld met Karl Mays avonturenverhalen?
Onze tijd, onze jeugd leest niet meer zo verwoed als wij in onze tijd. Dit is de tijd van de beeldroman, de in tekening gebrachte avonturenreeks. Daarom heeft

SJORS VAN DE
REBELLENCLUB

die oude avonturenreeks, fris als toen ze pas geschreven werd, aangepast aan de jeugd van deze tijd en ze laten illustreren door de beste striptekenaar, die in Frankrijk te vinden was.
“ S j o r s   v a n   d e   R e b e l l e n c l u b ” brengt deze nieuwe, briljante serie stripverhalen in volkleurendruk. Daarnevens: de avonturen van Sjors en Sjimmie en tal van andere spannende, boeiende, interessante verhalen, puzzels, wetenswaardigheden, geheel berekend op de jeugd van nu.


SJORS VAN DE
REBELLENCLUB

Een abonnement op dit prachtige, geheel in kleuren uitgevoerde weekblad kost slechts ƒ 0,25 per week, desgewenst betaling per kwartaal (ƒ 3,25) , De eerste twee nummers cadeau... in november een prachtige kleurenplaat van Winnetou, die de hele Nederlandse jeugd boven zijn bed zal willen hangen. Stuur nog heden de onderstaande bon in.


GEEF UW KINDEREN
DE GOUDEN JEUGD-
HERINNERINGEN MEE
DIE UZELF HEEFT ..


Op briefkaart plakken. Of in envelop met 4 cents (drukwerk) frankeren

BON
Aan SJORS VAN DE REBELLENCLUB p/a De Spaarnestad Haarlem. U kunt met ingang van heden als abonnee op Sjors van de Rebellenclub noteren:

..

Afleveren en per week ƒ 0,25 | per kwartaal ƒ 3,25 rekenen aan dit adres:

naam .
adres .
woonplaats ..
handtekening .4[1]Advertentie, o.a. in het Algemeen Dagblad, De Telegraaf, de Friese koerier : onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden, De Volkskrant, Het Vrije Volk : democratisch-socialistisch dagblad, de Leeuwarder Courant : hoofdblad van Friesland, het Limburgs Dagblad, Nieuwe Tilburgsche Courant, Nieuwsblad van het Noorden, alle op 28 oktober 1963.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website