Uitg. Het Spectrum, Utrecht

anoniem 1

Karl May, Van Bagdad naar lstanboel.
Uit het Duits vertaald, Ing., 330 blz., ƒ 1.75. – Kara ben Nemsi begeeft zich met zijn gezelschap naar Perzië, maar wordt in het grensgebied betrokken bij een reeks noodlottige gebeurtenissen. Het gezelschap wordt door corruptie en allerlei tegenslagen uiteengerukt en het mag een wonder heten dat de hoofdpersonen dit alles overleven. Verhaal vol actie en spanning. (Karl May Pockets voor zoon en vader, nr. 18).

Karl May, In de rotskloven van de Balkan.
Uit het Duits. Ing., 368 blz., ƒ 1.75. – In het Europese deel van het oude Turkije zetten Kara ben Nemsi en de kleine Hadji Halef de speurtocht voort naar de misdadigers die hen al vele malen ontsnapt zijn. Het spannende verhaal geeft een goede indruk van de toestanden op de Balkan, zo’n honderd jaar geleden, waar de bonte mengeling van volken, stammen en godsdiensten, samengebracht onder het corrupte Turkse gezag, speciaal de Albanese bergen tot een gevaarlijke plaats voor vreemdelingen maakt. (Karl May Pockets, 19).


[1]In Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland, 27 december 1962.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website