Karl May-pockets

anoniem 1


De verhalen van Karl May, die door jullie grootvaders, toen zij nog jongens waren, werden verslonden, hebben nog steeds niet afgedaan. Bij de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht-Antwerpen, zijn in de Karl May pocketserie weer twee nieuwe boeken verschenen.
De Ik-figuur van „Mensenjagers aan de Nijl” is niet Old Shatterhand, de held van zoveel spannende Indianenavonturen, maar Kara Ben Nemsi. Zijn operatie-terrein is Egypte tussen de jaren 1870 en 1880. In naam was dit gebied het rijk van de Turkse sultan, maar in werkelijkheid werd het beheerst door de Arabieren.
Met hen heerste er de gruwelijkste slavenhandel met alle wantoestanden van dien. Overal waar hij maar gaat of staat komt hij in aanraking met deze mensonterende handel en met de onbetrouwbaarheid van de Oosterling. Achtenswaardige mannen blijken bedriegers, vrienden blijken vijanden. Maar één waarachtige vriend vindt Kara Ben Nemsi in de man die hij tot metgezel kiest. Met hem beleeft hij naast alle schokkende gebeurtenissen, ook veel komische belevenissen waarin vooral de lange sladood Selim een groot aandeel heeft.

„In het land van de Mahdi”, een verhaal dat eveneens in Egypte speelt, komt een zeer merkwaardige figuur op de voorgrond in de persoon van Mohammed Achmed 2. Hij is de beruchte profeet die later bijgelovige en ontevreden Soedanezen om zich heen zou verzamelen en ’n fikse nederlaag aan de Egyptische troepen zou toebrengen.

Deze bedenkelijke en gevaarlijke figuur is in dit verhaal de grote tegenstander van Kara Ben Nemsi. Kara Ben Nemsi zet de vervolging op Ibn Asl voort en haalt het gewaagde stuk uit om de vijand onder vermomming in zijn eigen kamp te verrassen. Hij zakt dieper naar het Zuiden af, middenin ’t gebied waar de mensenjacht welig tiert. Hachelijker worden de gevaren, de spanning stijgt. Maar ook hier ontbreken de kluchtige en koddige momenten niet. Het biedt naast avontuur, kennis van geschiedenis, land en volk.


[1]In: Utrechtsch Nieuwsblad, 11 augustus 1962.
[2]Muhammad Ahmad ibn as-Sayyid abd Allah (bijgenaamd „al-Mahdi” (d.i. de verwachte rechtgeleide), * 1844 , † 22 juni 1885) was een islamitisch-fundamentalistische opstandeling in de Soedan, die een kortstondig Mahdi-rijk stichtte. Bij Karl May speelt hij een – tamelijk kleine – rol in „Im Lande des Mahdi II” (nu „Im Lande des Mahdi”, Gesammelte Werke, Band 17) en „Im Lande des Mahdi III (nu Im Sudan”, Gesammelte Werke, Band 18) en in het korte verhaal „Ibn el ’amm” (sinds 1963 opgenomen in „Old Firehand”, Gesammelte Werke, Band 71).Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website