PASTOOR OVERMARS SCHREEF OPENLUCHTSPEL

Winnetou slaat wigwam op in Ruurlo


anoniem 1


RUURLO. – In het kleine dorpje Ruurlo staan deze maand grootse dingen te gebeuren. Men zal er opvoeringen kunnen meemaken van een spannend en fraai openluchtspel dat tot titel draagt: „Winnetou, de hoofdman der Apachen” 2.
Ruurlo bezit al vele jaren een uit de plaatselijke burgerij, dat zich om de drie jaar beijvert voor het opvoeren van een openluchtspel. De voorbereidingen van het Sint Nicolaasfeest van de kleuterschool in 1949 bracht een 8-tal mensen bijeen, die toen besloten ook voor de volwassenen af en toe eens iets te organiseren. Daaruit ontstonden de periodieke opvoeringen van de Ruurlose openluchtspelen, die reeds een grote bekendheid genieten in wijde omgeving en – wat zeer belangrijk is – die gedragen worden door de gehele burgerij.

Dat alles gebeurt onder regie van het hoofd der r.-k. dorpsschool, de heer B. A. J. Gerdes, die avond aan avond met zijn groepen repeteert en praktisch zijn hele vakantie opoffert aan dit grote gebeuren. Doch ook talloze dames, die niet tot de medespelenden behoren, geven haar tijd. Zij maken de niet minder dan 80 kostuums, die men ditmaal voor het spel nodig heeft, want het huren van al die kledij zou veel te veel geld gaan kosten. Doch ook grondwerkers, timmerlieden, metselaars, elektriciëns, enz. geven vele avonden achtereen hun vrije tijd om het terrein in orde te maken, de attributen te bouwen, de verlichting aan te leggen en dat alles gebeurt volkomen belangeloos.

Engelse spelen

Juist in deze tijd, waarin de boeken van Karl May aan de lopende band in pocketvorm weer op de markt komen, brengt de Ruurlose gemeenschap een spel, dat op deze boeken is gebaseerd. Men had een drietal Engelse spelen in handen gekregen en vroeg aan Pastoor Overmars van Groenlo, om één daarvan te willen vertalen voor deze opvoeringen. Toen kwam de verrassing, want pastoor Overmars bleek in het bezit te zijn van een door hemzelf gemaakt openluchtspel, gebaseerd op een drietal boeken van Karl May, waarmee hij in 1918 een opvoering gaf in Tubbergen,. Men was het toen spoedig eens en besloot tot de opvoering van dit spel, dat tot titel draagt: „Winnetou, de hoofdman der Apachen”.

Zoals de boeken van Karl May thans wederom in het middelpunt der belangstelling staan, zo verwacht men ook veel belangstelling voor dit spel. Men is trouwens op een druk bezoek berekend, want er wordt een tribune gebouwd, die 2.000 toeschouwers kan herbergen.

De opvoeringen vinden plaats op 18 en 19 en op 25 en 26 aug. a.s. met nog een middagvoorstelling op zondag 19 augustus, meer speciaal voor de jeugd bedoeld, waarvoor het bij de avondvoorstellingen te laat zou worden. Evenals vorige malen vinden de opvoeringen ook ditmaal plaats op het aan de Barchemseweg prachtig gelegen Rijkenbarg, een voor dit doel zeldzaam geschikt bos, dat door de eigenaresse, het N.V.V. te Amsterdam steeds welwillend beschikbaar wordt gesteld. Het ligt 1½ km buiten Ruurlo en is dus gemakkelijk van alle kanten bereikbaar.

Pistolen knallen

In dit bos zullen in de komende weken de pistolen der Apachen avond aan avond knallen, want er wordt iedere avond gerepeteerd, omdat de Ruurlo’ers hun naam hoog willen houden en alles willen doen om de toeschouwers een goede opvoering te garanderen. Daarom spant iedereen in Ruurlo zich tot het uiterste in, daarvoor geeft men al zijn vrije tijd. Regisseur Gerdes, zijn speelsters en spelers, maar ook zijn paarden hebben er zin in en, waar allen en alles zó samenwerkt, moet er in deze prachtige omgeving iets goed onder de schijnwerpers vandaan komen. Na alles wat we ervan hoorden en zagen zijn we daarvan ten volle overtuigd!


[1]In De Gelderlander, 3 augustus 1962.
[2]Volgens het affiche was de officiële titel „Winnetou, Opperhoofd der Apachen”.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website