Complete Karl May in 25 pockets

anoniem 1


„Ik geloof in Winnetou, het opperhoofd der Apachen” heeft Godfried Bomans 2 eens gezegd. En nu die eerste Karl May-pocket hier voor ons ligt, de eerste uit de reeks van vijfentwintig, die door Spectrum op de boekenmarkt gebracht wordt, nu gaan we ons opeens allemaal erg dankbaar voelen tegenover de Nederlandse Karl May-expert, dr. F. C. de Rooy 3, die op het idee kwam de oorspronkelijke Karl May via een gloednieuwe Nederlandse vertaling opnieuw in ons taalgebied te introduceren.

Zo wordt dan, precies vijftig jaar na zijn dood, de geestelijke vader van Winnetou en van Old Shatterhand gerehabiliteerd: met deze onverkorte, authentieke vertaling wordt voorgoed afgerekend met het misverstand, dat Karl May uitsluitend avontuurlijke jongensboeken heeft geschreven. Want het is namelijk zo, dat de oorspronkelijke tekst, de jongste jaren vooral, de vreselijkste verminkingen heeft ondergaan, vrijwel herleid werd tot een stripverhaal en in ieder geval geen enkele positieve waarde meer bezat. Dr. de Rooy komt de enorme verdienste toe, in samenwerking met het Karl May Verlag uit Bamberg, de ontluisterde verhalen over Winnetou, Kara Ben Nemsi c.s. in volle glorie te hebben hersteld.
Het is een grootscheepse onderneming: een jaar lang elke maand twee Karl May-boeken in pocketuitgave. Dit betekent in totaal méér dan achtduizend bladzijden, waarin de jeugd opnieuw vertrouwd wordt gemaakt, niet alleen met een serie opwindende avonturen, maar tevens met een brok Indianencultuur.De laatste foto van Karl May, vlak
voor zijn dood, nu 50 jaar geleden.

„Van alle tijden”

„Want dit is nu juist het verkeerde”, beweert dr. de Rooy. Karl May heeft niet zomaar een reeks wilde avonturen voor jongens willen schrijven. Die Indianen, waar hij het over heeft, zijn geen wilden, die alleen maar op scalpen en martelen belust zijn. May was niet alleen een man met een onuitputtelijke fantasie, neit alleen een geniaal verteller. Hij was bovendien een expert op het gebied van aardrijkskunde en etnologie. Hij beheerste de Arabische taal en kende verscheidene Indiaanse talen.

Wat hij over de Indianen en hun verdrukking vertelt, berust maar al te zeer op waarheid. En die vormt een zwarte bladzijde in de Amerikaanse geschiedenis: de systematische liquidatie van de Indianen. May heeft sympathie gewekt voor de Indiaan. En al heeft die verdrukking dan ook in onze tijd een einde, genomen, toch blijft daar de positieve levensinhoud van dit oeuvre: de edelmoedigheid ten opzichte van de naaste. Hij leert ons”, schreef Albert Schweizer 4, „ in de medemens, ook wanneer hij dwaalt, onze broeder in Christus zien; juist daarom is zijn werk van alle tijden.”

Fraaie reeks

En daar zijn nu de eerste twee Karl May Pockets verschenen: „Winnetou, het grote OOpperhoofd” en „De schat in het Zilvermeer”. Voor zoon en vader, staat onder de titel 5 gedrukt. En ja, wij vaders hebben onze jeugddromen natuurlijk allemaal wel een beetje met Indianen en cowboys gevoed. Zelfs een man als Einstein 6 heeft volmondig toegegeven, dat zijn hele jeugd in het teken van Old Shatterhand heeft gestaan: En al hebben wij dan ook onze drang naar avontuur tegen rustiger en minder romantische betrachtingen geruild, toch begrijpen wij een man als dr. de Rooy wel, die zijn bewondering van Karl May niet met zijn jongensjaren achter zich heeft gelaten. Je kunt als volwassene tenslotte ook wel plezier beleven aan een verhaal, waarin de liefde tot de mens, tot het dier en tot de natuur verheerlijkt wordt.

En het zou mij helemaal niets verwonderen indien heel wat vaders op die die Karl May-reeks van Het Spectrum zouden intekenen, onder voorwendsel dat ze de serie aan hun jongens cadeau willen doen, terwijl ze er in werkelijkheid op belust zijn eindelijk nog eens een echt gezond, mannelijk, opbeurend avonturenverhaal te lezen en zich weer even zelf jong te voelen!Een van de 25 Karl May Pockets.[1]In De Stem, 3 april 1962.
[2]Godfried Bomans (voluit: Godfried Jan Arnold Bomans, * 2 maart 1913 , † 22 december 1971) was een Nederlandse schrijver, columnist en mediapersoonlijkheid. Zijn bekendste boeken zijn „Pieter Bas”, „Erik of het klein insectenboek”, „De avonturen van Pa Pinkelman”, „Avonturen van Tante Pollewop” en de lagere school-lectuur-serie „Pim, Frits en Ida”. Van zijn hand is het artikel „Het ruikt hier naar gas. Een poging tot begrip van Karl May” in Elseviers Weekblad, 24 augustus 1963, elders op deze site.
[3]Dr. F. C. de Rooy (voluit: dr. Ferdinand Carel de Rooy, * 9 juni 1919 , † 4 maart 1998) was in het dagelijks leven leraar Frans te Rijswijk/Z.H. en in zijn vrije tijd dé Karl May-kenner van Nederland. Van zijn hand is o.a. het boekje „Old Shatterhand - Kara Ben-Nemsi - ook voor U! De boodschap van Karl May, de idealist uit het Avondland” (Tilburg: Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, 1955) en hij redigeerde en gaf in de jaren 1962-1967 de 50 bekende Karl May-pockets bij Uitgeverij Het Spectrum uit.
[4]Albert Schweitzer (* 14 januari 1875 , † 4 september 1965) was een Duits medicus, luthers theoloog, filosoof en schrijver; hij ontving in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn in woord en daad uitgedragen dogma ‘Eerbied voor al het leven’.
[5]Niet onder de titel, maar op de achterzijde.
[6]Albert Einstein (* 14 maart 1879 , † 18 april 1955) was een Duits, later Zwitsers en nog later Amerikaans theoretisch natuurkundige van Joodse afkomst. In 1921 ontving hij voor zijn verdiensten voor de theoretische natuurkunde, en met name voor zijn ontdekking van de wet van het foto-elektrisch effect de Nobelprijs voor de Natuurkunde.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website