Winnetou en Old Shatterhand herleven.

Volledige Karl May in 25 pockets


anoniem 1


Wie zei daar dat de romantiek voorgoed heeft afgedaan en dat onze jeugd alleen nog zweert bij revolverhelden en gangsterverhalen ?
Er bestaan nog mensen, die er een andere mening op na houden en geld noch moeite sparen om de jeugd opnieuw vertrouwd te maken met de dromen, die zij zelf als knaap hebben gekoesterd, om een stukje verleden opnieuw tot leven te wekken.
Zo ’n man is de bekende Nederlandse Karl May expert Dr FC de Rooy 2, die het plan heeft opgevat een volledig nieuwe authentieke Nederlandse vertaling van het gehele oeuvre van Karl May te maken, en die de uitgeverij «Het Spectrum» bereid vond in een reeks van. 25 pockets alle werken over Winnetou, Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi en Co. te publiceren. (1)

De eerste twee delen van die Karl May-serie zijn thans verschenen en dit is dan het begin van een grootscheepse onderneming : een jaar lang elke maand twee Karl May boeken !
Vijftig jaar na de dood van de beroemde schrijver komt thans eindelijk een onverkorte, onverminkte uitgave op de Nederlandse boekenmarkt. Hiermee wordt dan voorgoed afgerekend met het misverstand dat May alleen maar een schrijver van avontuurlijke jongensboeken zou zijn. De vaak tot stripverhaal herleide en op vele wijzen ontluisterde verhalen over Winnetou, Old Shatterhand en andere helden, worden hiermee in ere hersteld. Dr. De Rooy grijpt voor zijn vertaling inderdaad terug naar de originele tekst; de vele fouten en onnauwkeurigheden, die in de loop van de tijd in de verspreide verhalen waren geslopen, heeft hij, in samenwerking met het Karl May Verlag in Bamberg, verwijderd. En hierdoor krijgt het verhaal opnieuw zijn positieve waarde : het wordt opnieuw het document waarin de oeroude cultuur van de Indianen verstrengeld zit. Want May was ten slotte méér dan een fantasierijk verteller, die romantische avonturen verzinnen kon : hij was tevens een expert op het gebied van aardrijkskunde en etnologie, hij had over het leven van de Indianenbevolking een ontzaglijke documentatie verzameld; hij beheerste de Arabische taal en kende verscheidene Indiaanse talen. En vooral : hij wekte met zijn boeken, naast een oergezonde drang naar romantisch avontuur, ook een idealistische liefde tot de mens bij zijn jonge lezerschare op.


KARL MAY
in zijn glansperiode

«Hij leert ons, schreef Albert Schweitzer 3, in de medemens, ook wanneer hij dwaalt, onze broeder in Christus zien, juist daarom is zijn werk van alle tijden».
Het is goed dat de jeugd van vandaag opnieuw met Karl May vertrouwd gemaakt wordt, dat zijn boeken in een goedkope pocketserie binnen ieders bereik worden gebracht. Onze jeugd heeft meer dan ooit behoefte aan gezonde, positief georiënteerde lectuur, aan verhalen waarin de mens getekend wordt als een wezen dat eerbied heeft voor zijn evenmens. En het zou mij geen zier verwonderen, indien menig volwassene stiekem naar «Winnetou, het grote opperhoofd» , zou teruggrijpen, al was het maar om die gestalten uit zijn jeugddromen nog eens levend voor de geest te roepen. Want de meesten onder ons zouden met Einstein 4 kunnen zeggen : «Mijn hele jeugd stond in het teken van Old Shatterhand...» En het is ten slotte veelbetekenend, dat Het Spectrum onder de titel van zijn Karl May Pockets heeft gedrukt «voor zoon en vader» !

(1) Karl May Pockets. – Uitgeverij: Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen. 25 delen. – Per deel 20 fr.


[1]In De Nieuwe Gids, 31 maart 1962.
[2]Dr. F. C. de Rooy (voluit: dr. Ferdinand Carel de Rooy, * 9 juni 1919 , † 4 maart 1998) was in het dagelijks leven leraar Frans te Rijswijk/Z.H. en in zijn vrije tijd dé Karl May-kenner van Nederland. Van zijn hand is o.a. het boekje „Old Shatterhand - Kara Ben-Nemsi - ook voor U! De boodschap van Karl May, de idealist uit het Avondland” (Tilburg: Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, 1955) en hij redigeerde en gaf in de jaren 1962-1967 de 50 bekende Karl May-pockets bij Uitgeverij Het Spectrum uit.
[3]Albert Schweitzer (* 14 januari 1875 , † 4 september 1965) was een Duits medicus, luthers theoloog, filosoof en schrijver; hij ontving in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn in woord en daad uitgedragen dogma ‘Eerbied voor al het leven’.
[4]Albert Einstein (* 14 maart 1879 , † 18 april 1955) was een Duits, later Zwitsers en nog later Amerikaans theoretisch natuurkundige van Joodse afkomst. In 1921 ontving hij voor zijn verdiensten voor de theoretische natuurkunde, en met name voor zijn ontdekking van de wet van het foto-elektrisch effect de Nobelprijs voor de Natuurkunde.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website