Karl May

anoniem 1


POCKETS VOOR ZOON EN VADER

De eerste geautoriseerde uitgave in Nederland, onder redactie van dr. F. C. de Rooy 2, in samenwerking met het Karl May Verlag.

IN VIJFENTWINTIG DELEN

Vanaf begin april verschijnen maandelijks twee delen.
Door nu in te tekenen verzekert U zich van een complete serie op ZEER GUNSTIGE VOORWAARDEN nl.

ƒ 1,65
per deel.
TIJDELIJK EXTRA VOORDEEL!

Tot aan de dag van verschijnen van de eerste twee delen, bestaat bovendien de mogelijkheid de serie compleet bij vooruitbetaling te voldoen. In dat geval betaalt U slechts ƒ 37,50 voor het gehele werk, dit is ƒ 1,50 per deel.

EEN VOORDEEL VAN 10 %                                       HOE TE BESTELLEN?

Door onderstaande bon duidelijk en volledig in te vullen en deze metéén (desnoods ongefrankeerd) te verzenden.


BESTELBON

Aan de A.P.-Boekwinkel te
Rotterdam, Slaak 34
Den Haag, Prinsegracht 49
Delft, Oude Delft 143
Vlaardingen, Dayer 2

Ondergetekende verzoekt toezending van de 25 delen KARL MAY pockets, te betalen (duidelijk vermelden s.v.p.):
º bij vooruitbetaling ƒ 37,50
     a  per giro
     b  per postwissel
     c  waarvoor U kwitantie
         gelieve aan te bieden
         (door halen wat niet
         verlangd wordt)
º bij aflevering ƒ 1,65 p. deel (ƒ 3,30 per maand)

naam    ……………………………… adres    ……………………………… woonplaats    …………………….

[1]In Het Vrije Volk : democratisch-socialistisch dagblad, 22 maart 1962.
Dezelfde advertentie zou nog een paar maal in deze krant verschijnen, o.a. op 29 maart 1962.
[2]Dr. F. C. de Rooy (voluit: dr. Ferdinand Carel de Rooy, * 9 juni 1919 , † 4 maart 1998) was in het dagelijks leven leraar Frans te Rijswijk/Z.H. en in zijn vrije tijd dé Karl May-kenner van Nederland. Van zijn hand is o.a. het boekje „Old Shatterhand - Kara Ben-Nemsi - ook voor U! De boodschap van Karl May, de idealist uit het Avondland” (Tilburg: Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, 1955) en hij redigeerde en gaf in de jaren 1962-1967 de 50 bekende Karl May-pockets bij Uitgeverij Het Spectrum uit.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website