KARL MAY POCKETS voor zoon en vader

anoniem 1

De eerste

geautoriseerde uitgave

in Nederland

onder redactie van

dr. F. C. de Rooy

Het Spectrum n. v. / Utrecht / Antwerpen
Mijn hele jeugd stond in het teken van Old Shatterhand; ja, ik durf er gerust voor uit te komen dat hij nu nog in menig moeilijk ogenblik betekenis voor mij heeft.
Waarom? Omdat ik in de boeken van Karl May terugvind de jeugdige en oergezonde drang naar romantische verten, naar avontuur, omdat Karl May ons leert hoe andere volken klaar komen met het leven dat ons zo moeilijk valt. De meeste reisbeschrijvingen die ik las, vond ik vervelend. Een Karl May-boek heeft mij altijd geboeid

Albert Einstein 2

Wat mij in de boeken van Karl May het meest heeft geboeid, is zijn strijd voor vrede en onderling begrip. In zijn boeken vinden wij beter dan in veel hoogdravende lectuur de ware edelmoedigheid ten opzichte van de naaste. Hij laat ons in de medemens, ook wanneer hij dwaalt, onze broeder in Christus zien. Juist daarom is zijn werk van alle tijden

Albert Schweitzer 3Op 22 maart 1912 sprak de zeventigjarige Karl May in Wenen een tweeduizendkoppige menigte toe, met luide, krachtige en energieke stem. Na afloop van zijn rede werd hij twee uur lang omstuwd door een adembenemend gedrang van vereerders.
Een week later, nu vijftig jaar geleden, stierf hij.
In 1927 bezochten Indianen zijn graf en brachten een eerbewijs aan de man die op zo’n gevoelige wijze en met kennis van zaken het lot van hun voorvaders had geschilderd.
Karl May is dood, maar Old Shatterhand leeft! Winnetou heeft eens van hem gezegd: ‘Uw ogen zijn goede ogen en in uw trekken woont geen oneerlijkheid. Winnetou gelooft in u!’
Wij durven er misschien niet voor uit te komen, maar wij geloven allen in hem, jong en oud. Wij geloven graag in het ideale beeld dat door de scheppingskracht van Karl May in Old Shatterhand gestalte heeft gekregen, het type van de pionier, de waarachtige held.
Of hij nu Old Shatterhand of Kara Ben Nemsi heet, wij volgen hem graag in zijn opwindende avonturen door exotische landen, temidden van vreemde volkeren, in de prairies van het Wilde Westen, de woeste bergen van Koerdistan en de Balkan.
Denken ouderen niet met vertedering terug aan de jaren, waarin niets of niemand hen van hun Karl-May-boek kon afhouden? Zien zij nog niet de gestalte van Winnetou voor zich, beroemd krijger en opperhoofd der Apaches?May wil ons in pakkende beelden tonen wat een hoogstaande persoonlijkheid kan bereiken die, duizenden gevaren en hindernissen ten spijt, een weg weet te banen voor zijn ethische opvattingen

Dr. A. Droop 4

Ik ken geen enkel boek en geen enkele schrijver die de Oriënt zo goed heeft beschreven en zijn mentaliteit zo helder heeft gezien als deze man, die aan zijn schrijfbureau zijn romans ontwierp met behulp van een geweldige boekerij, waarbij hij met feilloze feeling de onjuiste berichten over Azië ter zijde schoof … Ook begreep hij de oorzaken van haar economische stilstand beter dan vele in het zadel vergrijsde staatslieden.
De ontwikkeling der Islamitische landen heeft hem als vooruitziend politicus gerechtvaardigd. Karl May kende de Oriënt werkelijk.

Dr. W. von Weisl 5
Wat is het geheim van Karl Mays aantrekkelijkheid?

Hoe komt het dat tientallen miljoenen exemplaren van zijn boeken over meer dan twintig taalgebieden zijn verspreid?
Natuurlijk zijn het de spannende avonturen in exotische landen die de jeugd en ieder die zich nog jong voelt aanspreken. Old Shatterhand is het type van de held zoals de jongeren hem graag zien: hij heeft liefde voor de Indiaan, is bedreven in worstelen, schieten, paardrijden enz.
Maar bovenal, hij is de edele held die de misdaad wreekt, die zich opwerpt voor rechtvaardigheid en naastenliefde.
Het is bovendien niet louter fantasie hetgeen Karl May zijn lezers biedt. De onderwerpen waarover hij schreef, had hij tevoren terdege bestudeerd. Hij beschikte over een grote bibliotheek met vakliteratuur over allerlei onderwerpen; vooral de geestesweten-schappen als wijsbegeerte, psychologie, theologie waren hem zeer vertrouwd.
Karl May was expert op het gebied van aardrijkskunde en ethnologie. Hij kende terdege de landen en volken waarover hij schreef. Hij wist hun karaktertrekken, eigenaardigheden, gebruiken nauwkeurig weer te geven. Hij was een goed talenkenner. Hij bereidde zich bijzonder serieus voor op elk nieuw onderwerp. Daarom benaderen zijn boeken de werkelijkheid dicht en doen zij zo levensecht aan.In Oostenrijk en Duitsland hebben op het ogenblik de Karl May-boeken juist als pocketreeks een enorm succes.
Gezien de uitstekende kwaliteit van deze Nederlandse uitgave, gezien de publiciteit die wij voor dit object zullen voeren, gezien de aantrekkelijkheid van de Karl May-boeken zelf, verwachten wij in ons taalgebied een overweldigend succes.
De boekhandel krijgt niet alleen de steun van onze publiciteit, maar ook het nodige materiaal om mee te werken. U ontvangt dit materiaal zo tijdig dat u ook ruim in de gelegenheid wordt gesteld om vóór verschijnen uw klanten te laten intekenen.
Er zijn drie mogelijkheden en drie prijzen:
1

de vooruitbetalingsprijs van ƒ 1,50 per deel, geldig tot 1 april 1962

2

de intekenprijs tegen betaling bij verschijnen van ƒ 1,65 per deel, geldig tot nadere aankondiging

3

de afzonderlijke prijs per deel ƒ 1,75.
Bij de herdenking van de sterfdag van Karl May – nu een halve eeuw geleden – worden de beroemde werken van Karl May in hun authentieke vorm aan de Nederlandse lezer aangeboden.
In de loop van de tijd hebben bewerkers getracht van de Karl May-boeken jongensboeken te maken, hetgeen ze in feite slechts voor een klein deel zijn. Karl May heeft zijn boeken geschreven voor jong en oud.
Aan deze opzet van de auteur doet deze Nederlandse vertaling recht wedervaren. Deze nieuwe Karl May-vertaling laat de schoonheid van het origineel onaangetast. Door de samenwerking met het Karl May Verlag en de Karl May-deskundige dr. F. C. de Rooy 6 is het mogelijk geworden de geest en de opvatting van de auteur zo juist mogelijk weer te geven. Aldus is een werk tot stand gekomen dat honderdduizenden zullen verwelkomen, temeer daar het door de aantrekkelijke prijs binnen ieders bereik ligt.
De Karl-May-Pockets verschijnen in 25 delen op het formaat van de Prisma-boeken. Elk deel zal 300 à 350 bladzijden tellen.
Elke maand, te beginnen met april, verschijnen twee delen.
Als eerste delen verschijnen:
in april:

1 Winnetou, het grote opperhoofd
7 De schat in het Zilvermeer

in mei

2 Old Shatterhand
3 De zoon van de berejagerL IJ S T  V A N  T I T E L S

  1

Winnetou, het grote opperhoofd

  2

Old Shatterhand

  3

De zoon van de berejager

  4

De zwarte mustang

  5

De oase in de Llano Estacado

  6

Het geheim van Old Surehand

  7

De schat in het Zilvermeer

  8

Winnetou en de goudzoekers

  9

De oliekoning

10

De rotsvesting in Sonora

11

Winnetou bij de bedoeïenen

12

De dood van Winnetou

13

De boodschap van Winnetou

14

Aan de Rio de la Plata

15

De koningin van de Gran Chaco

16

Kara Ben Nemsi, de held uit de
woestijn

17

Door het woeste Koerdistan

18

Van Bagdad naar Istanboel

19

In de rotskloven van de Balkan

20

Door het land der Skipetaren

21

De bandiet der Albaanse bergen

22

Mensenjagers aan de Nijl

23

In het land van de Mahdi

24

De laatste slavenjacht

25

De smokkelaars van de Tigris

Dr. F. C. de Rooy, de Karl May-expert die de redactie over de Karl May Pockets op zich heeft genomen, las al op 9-jarige leeftijd zijn eerste Karl May-boek. Op 14-jarige leeftijd had hij ze alle in de Nederlandse vertaling gelezen. Toen begon hij aan de originelen en legde hij een volledige Karl May-bibliografie aan.
In 1955 publiceerde hij zijn bekende werk: Old Shatterhand, ook voor u. In hetzelfde jaar ondernam hij een studiereis om de volledige Karl May-documentatie persoonlijk te bestuderen en woonde hij de Karl May-Spiele in Bad Segeberg bij.
Er verschenen verschillende artikelen over Karl May van zijn hand.
Dr. De Rooy heeft veel met Karl May gemeen, vooral ook zijn reislust. Hij doorkruiste heel Afrika, Indonesië, de binnenlanden van Nieuw Guinea. Ook verbleef hij in Tokio en Alaska.
Zijn ideaal om nog eens een goede Karl May-uitgave tot stand te brengen, hoopt hij met deze Karl May Pockets te bereiken.


[1]Reclamebrochure voor de boekhandel van Uitgeverij Het Spectrum Utrecht/Antwerpen, vermoedelijk februari of maart 1962.
[2]Albert Einstein (* 14 maart 1879 , † 18 april 1955) was een Duits, later Zwitsers en nog later Amerikaans theoretisch natuurkundige van Joodse afkomst. In 1921 ontving hij voor zijn verdiensten voor de theoretische natuurkunde, en met name voor zijn ontdekking van de wet van het foto-elektrisch effect de Nobelprijs voor de Natuurkunde.
[3]Albert Schweitzer (* 14 januari 1875 , † 4 september 1965) was een Duits medicus, luthers theoloog, filosoof en schrijver; hij ontving in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn in woord en daad uitgedragen dogma ‘Eerbied voor al het leven’.
[4]Dr. A. Droop (voluit : Dr. phil. Eduard Julius Adolf Droop, * 6 september 1882 , † 26 december 1938) was een Duits auteur. Hij publiceerde in 1909 de eerste gefundeerde literatuur-kritische verhandeling over Karl May: „Karl May. Eine Analyse seiner Reise-Erzählungen”. In 1920 werd hij medefirmant van de Ustad-Filmmaatschappij, maar dat werd niet bepaald een succes. Van 1912 tot 1923 was hij gehuwd met de May-vereerster Lu Fritsch (voluit: Marie Martha Luise Fritsch, * 15 januari 1890 , † 22 augustus 1959); ook zij was betrokken bij Ustad-Film.
[5]Dr. Wolfgang von Weisl (* 27 maart 1896 , † 24 februari 1974) was een Oostenrijks-Joods zionist, journalist en diplomaat die in 1927 en 1929 twee artikelen in het Karl May Jahrbuch schreef („Karl May im Orient” resp. „Karl May und der Islam”).
[6]Dr. F. C. de Rooy (voluit: dr. Ferdinand Carel de Rooy, * 9 juni 1919 , † 4 maart 1998) was in het dagelijks leven leraar Frans te Rijswijk/Z.H. en in zijn vrije tijd dé Karl May-kenner van Nederland. Van zijn hand is o.a. het boekje „Old Shatterhand - Kara Ben-Nemsi - ook voor U! De boodschap van Karl May, de idealist uit het Avondland” (Tilburg: Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, 1955) en hij redigeerde en gaf in de jaren 1962-1967 de 50 bekende Karl May-pockets bij Uitgeverij Het Spectrum uit.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website