Karl May

mevrouw J. Rietveld 1

Het artikel over Karl May in Panorama nummer 29 heb ik met veel belangstelling gelezen. In mijn jeugd dweepte ik met zijn boeken. Later hoorde ik dat zijn verhalen niet echt beleefd waren, maar op fantasie berustten. Eigenlijk is het me nu nog niet duidelijk of Karl May ooit bij de Indianen is geweest. Hij maakte wel verre reizen, maar verbleef hij ook in de Verenigde Staten? Dan is er nog iets dat ik graag zou willen weten: zijn de in het Karl-Maymuseum verzamelde stukken authentiek? Of moet men de zilverbuks van Winnetou, waarover men in Karls werk zoveel leest, als namaak beschouwen? Zou dr. de Rooy 2 hier een antwoord op weten?

Mevrouw J. Rietveld, Amsterdam


May is waarschijnlijk weleens bij de Indianen geweest – (als een vlucht uit Europa), maar over deze tocht(en) zijn slechts gissingen mogelijk. Te bewijzen zijn ze bepaald niet! Achteraf, dus nadat zijn werken geschreven waren is hij wél in de Verenigde Staten geweest. Toen waren de figuren uit zijn boeken echter al geschapen. Wat de wapens betreft kunnen wij u meedelen dat die alle zijn gereconstrueerd naar hun beschrijvingen in Karl Mays boeken. De papieren die in het museum bewaard worden, zijn daarentegen wel degelijk authentiek.


[1]In: Panorama, 10 september 1960.
Ingezonden brief n.a.v. het artikel van Henk Kouwenhoven van 16 juli 1960.
[2]Dr. F. C. de Rooy (voluit: dr. Ferdinand Carel de Rooy, * 9 juni 1919 , † 4 maart 1998) was in het dagelijks leven leraar Frans te Zwolle, later Rijswijk/Z.H. en in zijn vrije tijd dé Karl May-kenner van Nederland. Van zijn hand is o.a. het boekje „Old Shatterhand - Kara Ben-Nemsi - ook voor U! De boodschap van Karl May, de idealist uit het Avondland” (Tilburg: Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, 1955) en hij redigeerde en gaf in de jaren 1962-1967 de 50 bekende Karl May-pockets bij Uitgeverij Het Spectrum uit.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website