PUZZEL 1384

Tast terug in Uw Karl May-verleden!


Dr. Denker 1


Op een doodstille nacht, toen ik de slaap niet kon vatten en met knipperende ogen lag te kijken naar de uitgestrekte vleugel van de opgezette Vlaamse gaai tegen de wand van mijn maanovergoten slaapkamer, dacht ik opeens aan Winnetou, het grote opperhoofd der Apachen. De veren in de vleugel deden mij denken aan de hoofdtooi van deze grote Karl May-man en onwillekeurig schoten mij ook andere namen van avontuurlijke mannetjesputters uit het Wilde Westen te binnen. Namen zoals die van de Witte Buffel en Old Shatterhand, namen als ...... nee, die moet U zich eigenlijk maar eens gaan herinneren. Tenslotte is dit een puzzel en geen vertelling. Uit mijn waak-droomtoestand werd deze Indianen-puzzel namelijk geboren. Ik sprak er met de tekenaar over en – handig als hij is – zette hij drie roodhuiden op papier, compleet met verentooi. En in die verentooi nu zit ’t ’m, want de drie roodhuiden dragen de letters die hun namen vormen, op de veren van hun hoofdbedekkingen.
Het is echter niet zo dat ze ieder hun eigen naam dragen. Want de veren zijn verwisseld.
ledere Indiaan draagt echter wel evenveel veren als er letters in zijn eigen naam zitten. Begrijpt U ’t? Als ik er dan nog bij vertel dat de bij elkaar behorende veren dezelfde kentekenen hebben, wordt de zaak nog gemakkelijker.
Onder de knie? Neemt U dan een briefkaartje en schrijft U de namen van de drie roodhuiden maar op. De meest links zittende heeft dus een naam van 10 letters, de middelste een van 11 letters en de meest rechtse heeft 12 letters in zijn naam.
Zendt U uw kaartje vóór zaterdag 11 juni a.s. aan mij op?
Het adres is:
Dr. Denker, p/a Nieuwsblad van het Noorden, Groningen.

De prijzen zijn: de eerste van ƒ 15.—, de tweede van ƒ 10.—, en tien troostprijzen van ƒ 2.50.

De O.O.-prijs van ƒ 10.— bewaar ik voor de meest originele oplosser of -ster.


[1]In: Nieuwsblad van het Noorden, 4 juni 1960.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website