Indiaanse waarschuwing tot VN:

„Mensheid dit jaar met ondergang bedreigd”


anoniem 1


Van onze correspondent
NEW YORK, mei
ONLANGS kon men tussen de wolkenkrabbers van Manhattan zes kleurrijke figuren zien rondwaren, die levendige herinneringen opwekten aan Winnetou, Old Shatterhand en andere illustere krijgers uit de boeken van Karl May. Stamhoofden van de Hopi-Indianen uit de staat Arizona waren uit hun reservaat naar New York gekomen om daar de Verenigde Naties in het algemeen en de bleekgezichten in het bijzonder een boodschap te brengen, die de wereld veel leed zou moeten besparen.
Volgens een overlevering, waaraan deze Indianen een onwankelbaar geloof hechten, gaat de moderne beschaving haar ondergang tegemoet indien zij op de huidige weg blijft voortgaan. Nog dit najaar zal er, volgens deze Indiaanse profetie, een strijd ontbranden tussen de krachten van het goede en het kwade, waarbij van steden als New York, Chicago, Londen, Parijs en ook Moskou geen stern meer op de andere zal blijven staan.
De Hopi’s zelf, zo betoogden zij, zijn van plan zich binnenkort in hun heuvelland in Arizona terug te trekken om zich daar in isolement op de komende strijd voor te bereiden; slechts voor het binnenhalen van de oogst zullen zij zich nog in het openbaar vertonen.
Meermalen tijdens hun verblijf in New York hebben de zes Hopi-stamhoofden getracht tot de hoogste instanties van de Verenigde Naties door te dringen – zij slaagden er echter niet in gehoor te vinden. Eerst werden zij afgescheept met de mededeling dat zij hun boodschap maar schriftelijk moesten indienen, waarop deze „ter behandeling” zou worden doorgegeven. Dit weigerden de Indianen. Hun profetie spruit voort uit hoofd en hart en was niet met een dode letter weer te geven, argumenteerden zij met klem.
Het enige dat de roodhuiden bereikten, was een ontmoeting met een Amerikaans vertegenwoordiger bij de Sociaal Economische Raad 2. Deze gaf hun de verzekering dat de Verenigde Naties er naar streefden een betere wereld voor iedereen te scheppen om tot elke prijs de vervulling van de sombere profetie der Indianen te voorkomen.
Met deze mededeling moesten de zes Hopi’s dan maar weer naar hun wigwams 3 in Arizona terugkeren. Met hoeveel vertrouwen in de uitspraak van de woordvoerder der Verenigde Naties, lieten de diplomatieke roodhuiden niet doorschemeren.


[1]In: De Telegraaf, 23 mei 1959.
[2]?
In Nederland, Suriname en Vlaanderen bestaat een Sociaal Economische Raad, bij de Verenigde Naties niet. Als iets dergelijks al bestaat, heeft het vast een compleet andere naam.
[3]De Hopituh Sinom, zoals dit volk zichzelf noemt, leven niet in wigwams, maar in pueblos!Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website