Dat wist zelfs Karl May niet

Nieuwe theorie over de herkomst van de Indianen

anoniem 1

Toen wij vroeger de boeken van Karl May verslonden, vroeg niemand van ons zich af, waar de Indianen eigenlijk vandaan kwamen. En toch hebben zich over deze vraag al vele generaties het hoofd gebroken. In het jaar 1696 bijvoorbeeld gaf B. G. Hornus 2 als zijn mening te kennen, dat Amerika achteenvolgens door de Phoeniciërs, de Chinezen en de Hunnen bewoond was geweest. Dergelijke meningen bleven lang geldig en later werden theorieën ontwikkeld, die op zekere gelijkenis van de oud-Egyptische cultuur en de Centraal-Amerikaanse Mayas duidden.
Van dat alles heeft het nieuwste onderzoek wel één ding onderschreven dat namelijk de Indianen van elders gekomen zijn. Wij weten thans, dat zij Mongoliden zijn. En daar zij niet tot één bepaald ras behoren, moet aangenomen worden, dat zij van verschillende soorten Mongoolse horden afstamden, die, volgens nieuwe onderzoekingen van Amerikaanse wetenschapsmensen, zoals Paul S. Martin 3 en Donald Collier 4, 20000 jaar geleden uit Oost-Azië over de Beringstraat het land zijn binnengekomen, waar het Amerikaanse en het Aziatische continent elkaar ontmoeten 5. Dat deze eerste immigraties ver terug in de oudheid moeten liggen, hebben de archologische onderzoekingen wel uitgewezen.

De oudste sporen van Indiaanse vestigingsplaatsen in de zuidwestelijke gebieden van de Verenigde Staten dateren van 11.000 tot 8000 v. Chr. Het gaat hier om schattingen ,die betrekking hebben op de geologische toestand van vindplaatsen en op fossiele beendervondsten van lang uitgestorven zoogdieren, zoals de oerbisons, de mammoets en het reuzenluipaard. Men weet evenwel niet precies, wanneer deze dieren uitgestorven zijn. Fouten van enkele duizenden jaren liggen dus bij zulke tijdsbepalingen binnen de mogelijkheden.

Elke schooljongen heeft in zijn dromen wel eens bij de Indianen vertoefd. In tegenstelling tot de fantasierijke romantiek, die de Roodhuiden omgeeft, staat het tragische lot van dat dappere volk. Een nieuwe theorie heeft zich nu met de geschiedkundige oorsprong der Indiaanse nomaden beziggehouden.


[1]In: Nieuwe Winterswijkse Courant, 2 januari 1959.
[2]B. G. Hornus : ?
[3]Paul S. Martin (* 1928 , † 13 september 2010) was een Amerikaanse geowetenschapper, antropoloog en paleontoloog.
[4]Donald Collier (* 1 mei 1911 , † 23 januari 1995) was een Amerikaans archeoloog, etnoloog en museoloog, verbonden aan het Field Museum of Natural History in Chicago/Ill.
[5]Zo nieuw is deze theorie nou ook weer niet, want Karl May noemde haar al min of meer in „Winnetou IV” (tegenwoordig: „Winnetous Erben”, Gesammelte Werke, Band 33), p. 256.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website